TT

Họ tên

Bộ môn

Ngạch viên chức

Học vị

Học hàm

1

Nguyễn Thị Huyền Châm

Kinh tế

Giảng viên

Thạc sỹ

2

Lương Thị Dân

Kinh tế

Giảng viên

Thạc sỹ

3

Trần Văn Đức

Kinh tế

Giảng viên chính

Tiến sỹ

4

Ngô Minh Hải

Kinh tế

Giảng viên

Thạc sỹ

5

Đoàn Bích Hạnh

Kinh tế

Giảng viên

Thạc sỹ

6

Bùi Thị Khánh Hòa

Kinh tế

Giảng viên

Thạc sỹ

7

Đồng Thanh Mai

Kinh tế

Giảng viên

Cử nhân

8

Thái Thị Nhung

Kinh tế

Giảng viên

Thạc sỹ

9

Nguyễn Thị Thu Quỳnh

Kinh tế

Giảng viên

Thạc sỹ

10

Phan Xuân Tân

Kinh tế

Giảng viên

Thạc sỹ

11

Nguyễn Tất Thắng

Kinh tế

Giảng viên

Tiến sỹ

12

Trần Đức Trí

Kinh tế

Giảng viên

Tiến sỹ

13

Hồ Ngọc Cường

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên

Thạc sỹ

14

Đỗ Thị Diệp

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên

Thạc sỹ

15

Nguyễn Mậu Dũng

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Phó giáo sư

16

Nguyễn Hữu Giáp

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên

Thạc sỹ

17

Hoàng Thị Hằng

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên

Thạc sỹ

18

Nguyễn Mạnh Hiếu

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên

Cử nhân

19

Ngô Văn Hoàng

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên

Thạc sỹ

20

Phạm Thanh Lan

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên

Tiến sỹ

21

Lê Phương Nam

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên

Thạc sỹ

22

Nguyễn Thị Hải Ninh

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên

Thạc sỹ

23

Nguyễn Văn Song

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Giáo sư

24

Nguyễn Thị Ngọc Thương

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên

Thạc sỹ

25

Trần Thị Thu Trang

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên

Tiến sỹ

26

Mai Thanh Cúc

Phát triển nông thôn

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Phó giáo sư

27

Nguyễn Minh Đức

Phát triển nông thôn

Giảng viên

Tiến sỹ

28

Quyền Đình Hà

Phát triển nông thôn

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Phó giáo sư

29

Quyền Đình Hà B

Phát triển nông thôn

Giảng viên

Tiến sỹ

30

Trần Mạnh Hải

Phát triển nông thôn

Giảng viên

Thạc sỹ

31

Nguyễn Thị Minh Hiền

Phát triển nông thôn

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Phó giáo sư

32

Đỗ Thị Thanh Huyền

Phát triển nông thôn

Giảng viên

Thạc sỹ

33

Đỗ Thị Nhài

Phát triển nông thôn

Giảng viên

Thạc sỹ

34

Trần Nguyên Thành

Phát triển nông thôn

Giảng viên

Cử nhân

35

Mai Lan Phương

Phát triển nông thôn

Giảng viên

Tiến sỹ

36

Nguyễn Thị Phương

Phát triển nông thôn

Giảng viên

Cử nhân

37

Nguyễn Thị Thu Phương

Phát triển nông thôn

Giảng viên

Tiến sỹ

38

Bạch Văn Thủy

Phát triển nông thôn

Giảng viên

Thạc sỹ

39

Mai Thanh Hương

Phát triển nông thôn

Nghiên cứu viên

Cử nhân

40

Đỗ Kim Chung

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Giáo sư

41

Lưu Văn Duy

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên

Thạc sỹ

42

Phạm Bảo Dương

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Phó giáo sư

43

Nguyễn Viết Đăng

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên

Tiến sỹ

44

Nguyễn Phượng Lê

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Phó giáo sư

45

Lê Thị Thanh Loan

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên

Tiến sỹ

46

Nguyễn Các Mác

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên chính

Thạc sỹ

47

Hà Thị Thanh Mai

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên

Thạc sỹ

48

Trần Thị Như Ngọc

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên

Thạc sỹ

49

Đặng Xuân Phi

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên

Cử nhân

50

Nguyễn Thanh Phong

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên

Thạc sỹ

51

Phạm Thị Thanh Thúy

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên

Thạc sỹ

52

Nguyễn Thị Thiêm

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên

Thạc sỹ

53

Nguyễn Linh Trung

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Nghiên cứu viên

Cử nhân

54

Trần Hương Giang

Kế hoạch và Đầu tư

Giảng viên

Cử nhân

55

Vũ Thị Thu Hương

Kế hoạch và Đầu tư

Giảng viên

Cử nhân

56

Đỗ Trường Lâm

Kế hoạch và Đầu tư

Giảng viên

Thạc sỹ

57

Nguyễn Hữu Ngoan

Kế hoạch và Đầu tư

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Phó giáo sư

58

Tô Thế Nguyên

Kế hoạch và Đầu tư

Giảng viên

Tiến sỹ

59

Hồ Ngọc Ninh

Kế hoạch và Đầu tư

Giảng viên

Tiến sỹ

60

Nguyễn Tuấn Sơn

Kế hoạch và Đầu tư

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Phó giáo sư

61

Trần Đình Thao

Kế hoạch và Đầu tư

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Phó giáo sư

62

Nguyễn Thị Minh Thu

Kế hoạch và Đầu tư

Giảng viên

Thạc sỹ

63

Đặng Nam Phương

Kế hoạch và Đầu tư

Nghiên cứu viên

Cử nhân

64

Nguyễn Anh Tuấn

Kế hoạch và Đầu tư

Nghiên cứu viên

Cử nhân

65

Lê Khắc Bộ

Phân tích định lượng

Giảng viên chính

Thạc sỹ

66

Trần Thế Cường

Phân tích định lượng

Giảng viên

Thạc sỹ

67

Nguyễn Anh Đức

Phân tích định lượng

Giảng viên

Thạc sỹ

68

Dương Nam Hà

Phân tích định lượng

Giảng viên

Thạc sỹ

69

Phạm Văn Hùng

Phân tích định lượng

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Phó giáo sư

70

Giang Hương

Phân tích định lượng

Giảng viên

Thạc sỹ

71

Lê Ngọc Hướng

Phân tích định lượng

Giảng viên

Tiến sỹ

72

Nguyễn Thị Thu Huyền

Phân tích định lượng

Giảng viên

Thạc sỹ

73

Nguyễn Thị Lý

Phân tích định lượng

Giảng viên

Thạc sỹ

74

Nguyễn Hữu Nhuần

Phân tích định lượng

Giảng viên

Tiến sỹ

75

Nguyễn Thị Dương Nga

Phân tích định lượng

Giảng viên

Tiến sỹ

Phó giáo sư

76

Bùi Văn Quang

Phân tích định lượng

Giảng viên

Cử nhân

77

Ngô Thị Thuận

Phân tích định lượng

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Phó giáo sư

78

Nguyễn Thị Huyền Trang

Phân tích định lượng

Giảng viên

Thạc sỹ

79

Vũ Khắc Xuân

Phân tích định lượng

Giảng viên

Thạc sỹ

80

Lê Thị Long Vỹ

Phân tích định lượng

Giảng viên

Thạc sỹ

81

Phạm Kiều My

Phân tích định lượng

Nghiên cứu viên

Cử nhân

82

Phạm Thị Toan

Phân tích định lượng

Giảng viên

Cử nhân

83

Ninh Xuân Trung

Phân tích định lượng

Giảng viên

Thạc sỹ

84

Trần Văn Long

Phân tích định lượng

Giảng viên

Cử nhân

85

Tống Phương Anh

Văn phòng khoa

Trợ lý tổ chức

Cử nhân

86

Nguyễn Thọ Quang Anh

Văn phòng khoa

Trợ lý Sau đại học,

KHCN & HTQT

Thạc sỹ

87

Đinh Hải Chung

Văn phòng khoa

Trợ lý đào tạo đại học

Cử nhân

88

Hoàng Thị Hằng

Văn phòng khoa

Chuyên viên chính

Cử nhân

89

Nguyễn Thị Hường

Văn phòng khoa

Kỹ sư

Cử nhân

90

Nguyễn Doãn Lâm

Văn phòng khoa

Trợ lý vật tư

Kỹ sư

91

Phan Thị ThuPhương

Văn phòng khoa

Chuyên viên

Cử nhân

92

Bùi Thị Thanh Hảo

Văn phòng khoa

Nghiên cứu viên

Cử nhân

KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Địa chỉ: Tầng 4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.4.62617605 - Fax: 84.4.62617605 / ktptnt@vnua.edu.vn  | Liên hệ