Thông báo số 257/HĐCDGSCS-HVN ngày 28/11/2017 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017
Căn cứ các văn bản pháp quy và tài liệu hướng dẫn về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, trong các ngày 22, 25, 26 và ngày 27 tháng 11 năm 2017, Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tiến hành họp xét và công nhận cho 36 ứng viên có tên dưới đây đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư
Seminar chính sách đất đai và mô hình giao dịch đất nông nghiệp ở Việt Nam
Đất nông nghiệp là tài nguyên đặc biệt vì nó vừa là đối tượng lao động vừa là tư liệu cho sản xuất nông nghiệp. Nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nhiều năm nay
Ý kiến nhận định của GS.TS Đỗ Kim Chung về thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư 33/2017/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành, quy định phải ghi thông tin về chủ hộ và những thành viên còn lại trong hộ gia đình vào sổ đỏ, gây tranh cãi gay gắt.
0

KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Địa chỉ: Tầng 4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.4.62617605 - Fax: 84.4.62617605 / ktptnt@vnua.edu.vn  | Liên hệ