Kết quả đào tạo
16/10/2017

Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo Tờ trình số 221/TTr-TCCB ngày 03 tháng 10 năm 2017 về việc tuyển dụng hợp đồng lao động. Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển dụng như sau:

11:04 28/09/2017
Thực hiện Kế hoạch số 16-KH-/ĐU ngày 19/07/2017 và Hướng dẫn số 121-HD/ĐU ngày 25/07/2017 của Đảng ủy Học viện, ngày 18 tháng 09 năm 2017, Chi bộ khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn tổ chức Đại hội Chi bộ Khoa nhiệm kỳ 2017 – 2020

KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Địa chỉ: Tầng 4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.4.62617605 - Fax: 84.4.62617605 / ktptnt@vnua.edu.vn  | Liên hệ