Kết quả đào tạo
16/07/2018

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVN) đạt Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục Quốc gia, trong đó một số chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (AUN-QA).

10:47 25/06/2018
Là năm thứ 2 trở lại với “ miền đất hứa ” Thanh Hóa, các chiến sĩ tình nguyện Khoa Kinh tế và PTNT trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục hành trình xanh mang sức trẻ để cống hiến, xây dựng quê hương đất nước.

KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Địa chỉ: Tầng 4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617605 - Fax: 84.024.62617605 / ktptnt@vnua.edu.vn  | Liên hệ