Tuyển sinh
15:32 20/08/2018
Hội thảo đã hân hạnh đón tiếp sự tham gia của các nhà khoa học, các giảng viên đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương, Học viện Hành chính quốc gia, Trường đại học Kinh tế, đại học Quốc gia Hà Nội và đại diện các doanh nghiệp.
09:50 20/08/2018
Trong khuôn khổ thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh, đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo hướng hàng hóa quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Nam Định” giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và UBND tỉnh Nam Định
15:44 15/08/2018
Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển các mô hình tổ chức sản xuất tại huyện nông thôn mới Hải Hậu, Nam Định”, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định đã phối hợp với nhóm nghiên cứu mạnh về Chính sách nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Viêt Nam

KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Địa chỉ: Tầng 4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617605 - Fax: 84.024.62617605 / ktptnt@vnua.edu.vn  | Liên hệ