Hội thảo “Đánh giá chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI): Lý luận và thực tiễn”
Hội thảo đã hân hạnh đón tiếp sự tham gia của các nhà khoa học, các giảng viên đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương, Học viện Hành chính quốc gia, Trường đại học Kinh tế, đại học Quốc gia Hà Nội và đại diện các doanh nghiệp.
Hội thảo cơ sở lý luận, phương pháp luận và khung phân tích nghiên cứu đề xuất giải pháp tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản ở tỉnh Nam Định
Trong khuôn khổ thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh, đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo hướng hàng hóa quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Nam Định” giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và UBND tỉnh Nam Định
Hội thảo Báo cáo sơ bộ kết quả điều tra đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển các mô hình tổ chức sản xuất tại huyện nông thôn mới Hải Hậu, tỉnh Nam Định”
Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển các mô hình tổ chức sản xuất tại huyện nông thôn mới Hải Hậu, Nam Định”, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định đã phối hợp với nhóm nghiên cứu mạnh về Chính sách nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Viêt Nam
0

KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Địa chỉ: Tầng 4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617605 - Fax: 84.024.62617605 / ktptnt@vnua.edu.vn  | Liên hệ