Insert:    
Visibility:     Module:   

BIỂU MÃU

SINH VIÊN ĐẠI  HỌC

1. Đơn xin xác nhận là sinh viên

2. Đơn xin làm khóa luận tốt nghiệp

3. Mẫu đơn đăng ký xét tuyển lớp chất lượng cao

                                                                                                                                                             

HỌC VIÊN CAO HỌC

1. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ

2. Lý lịch khoa học bảo vệ luận văn thạc sĩ

3. Biên bản giải trình sau bảo vệ luận văn thạc sĩ

 


KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Địa chỉ: Tầng 4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617605 - Fax: 84.024.62617605 / ktptnt@vnua.edu.vn  | Liên hệ | Sitemap