GIỚI THIỆU

Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư được thành lập ngày 28 tháng 11 năm 2014. Bộ môn được thành lập trên cơ sở quy tụ các giảng viên, các môn học và hình thành một số môn học mới phục vụ chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư đã được phê duyệt từ Khóa 59. Bên cạnh đó, Bộ môn cũng tham gia giảng dạy các môn học cho các ngành học khác ở bậc đại học và cao học có liên quan như: Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Quản lý kinh tế, Kinh tế phát triển và Phát triển nông thôn…

 

Bộ môn có 03 chức năng cơ bản, bao gồm: (i) Giảng dạy, (ii) Nghiên cứu khoa học, (iii) Chuyển giao công nghệ và bồi dưỡng nhân lực cho đất nước nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Học viện và toàn xã hội.

 

NHÂN SỰ

Hiện tại, Bộ môn có 09 cán bộ, giảng viên bao gồm cả giảng viên kiêm nhiệm công tác quản lý của Khoa và Học viện.

 

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ đảm nhiệm

1

Nguyễn Tuấn Sơn

Phó giáo sư – Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

2

Nguyễn Thị Minh Thu

Thạc sĩ

Phó Trưởng Bộ môn

3

Trần Đình Thao

Phó giáo sư – Tiến sĩ

Chủ tịch hội đồng Khoa

4

Nguyễn Hữu Ngoan

Phó giáo sư – Tiến sĩ

Giảng viên cao cấp

5

Hồ Ngọc Ninh

Tiến sĩ

Giảng viên chính

6

Tô Thế Nguyên

Tiến sĩ

Giảng viên

7

Đỗ Trường Lâm

Tiến sĩ

Giảng viên

8

Trần Hương Giang

Thạc sĩ

Giảng viên

9

Vũ Thị Thu Hương

Cử nhân

Giảng viên


NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học ở bậc học đại học, cao học như sau:

Nhóm các môn học giảng dạy ở bậc đại học:

-       Kế hoạch

-       Đầu tư

-       Đấu thầu

-       Phương pháp nghiên cứu

-       Khoa học quản lý

-       Lãnh đạo và ra quyết định

 

Nhóm các môn học giảng dạy ở bậc cao học:

-       Khoa học quản lý

-       Phương pháp nghiên cứu

-       Quản lý và đầu tư

-       Kỹ năng lãnh đạo và ra quyết định

 

Các giảng viên của Bộ môn tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, làm khóa luận/chuyên đề tốt nghiệp; Các giảng viên là PGS, TS tham gia hướng dẫn luận văn cao học và luận án tiến sĩ thuộc các ngành/chuyên ngành đào tạo khác nhau của Khoa.

 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU

 

Bên cạnh các lĩnh vực nghiên cứu truyền thống về: kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn, phát triển kinh tế xã hội, chính sách đã và đang được thực hiện, Bộ môn sẽ mở rộng nghiên cứu theo các hướng sau:

-       Xây dựng, đánh giá, thẩm định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

-       Thu hút đầu tư trong nước và quốc tế vào trong nông nghiệp, nông thôn

-       Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch

-       Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư

-       Rủi ro và quản lý rủi ro trong nông nghiệp

-       Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về ngân sách, thuế, thu – chi…

-       Chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị hàng nông sản

-       Phát triển nhân lực

-       Kinh tế nông nghiệp, nông thôn

-       Kinh tế hộ, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp trong nông nghiệp, nông thôn

-       Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ hàng nông sản

-       Thị trường hàng nông sản

-       Đánh giá ứng xử/hành vi của các tác nhân trong sản xuất nông nghiệp

-       Đánh giá các chương trình, dự án…

 

 

Một số đề tài đang triển khai:

 

-       Đánh giá thực trạng, đề xuất chính sách, giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào sản xuất kinh doanh nông nghiệp (Đề tài cấp Bộ, Bộ NN&PTNT).

-       Đánh giá chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2010 – 2014 và đề xuất các giải pháp huy động mọi nguồn lực xã hội đẩy nhanh tiến độ chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đăk Nông đến năm 2020 (Đề tài cấp tỉnh)

-       Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Đề tài cấp tỉnh)

-       Nghiên cứu xây dựng chuỗi cung ứng nông sản chủ yếu góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (Đề tài cấp tỉnh)

 

Một số đề tài đã kết thúc gần đây:

 

-       Nghiên cứu khả năng ứng phó của người nghèo ở nông thôn trước tác động của rủi ro thiên tai và biến động về kinh tế - xã hội (Đề tài cấp Nhà nước)

-       Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật tăng cường liên kết, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thủy sản góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển và thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Đề tài cấp tỉnh)

-       Nghiên cứu chính sách quản lý rủi ro trong chăn nuôi lợn ở Việt Nam (Đề tài cấp Bộ)

-       Đánh giá Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010-2013 đề xuất giải pháp huy động mọi nguồn lực xã hội đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 (Đề tài cấp tỉnh)

Nhiều cán bộ, giảng viên của Bộ môn đã và đang tham gia tư vấn cho các dự án của các tổ chức quốc tế, phi chính phủ, và các tỉnh ở các lĩnh vực khác nhau.

 

HỢP TÁC

            Để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, thời gian qua Bộ môn đã hợp tác và phối hợp với Trường đại học Thái Bình, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh như Hòa Bình, Ninh Bình, Đắk Nông, Thái Bình, Yên Bái.

 

 

LIÊN HỆ

 

Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư

Khoa Kinh tế và phát triển nông thôn

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà Nội

Phòng 405, Tầng 4, Nhà Hành chính

 

ĐT: (84-4) 6261 8486

Email:khdt@vnua.edu.vn

Department of Planning and Investment

Faculty of Economics and Rural Development

Vietnam National University of Agriculture (VNUA)

Trau Quy, Gia Lam, Hanoi City, Vietnam

Room 405, 4thFloor of Administration Building

 

Phone: (84-4) 6261 8486

Email:khdt@vnua.edu.vn


KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Địa chỉ: Tầng 4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617605 - Fax: 84.024.62617605 / ktptnt@vnua.edu.vn  | Liên hệ | Sitemap