GIỚI THIỆU CHUNG

            Bộ môn Phát triển nông thôn - Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam được thành lập tháng 9 năm 1996 nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết vấn đề thực tiễn của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn về quản lý phát triển và phát triển nông thôn, có kỹ năng lãnh đạo hội nhập với kinh tế quốc tế.

            HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

            Đảm nhận giảng dạy 16 môn học của 6 chuyên ngành đào tạo bậc Đại học cho Khoa Kinh tế & PTNT (các chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Quản lý kinh tế, Kinh tế, Kinh tế phát triển, Kế hoạch và Đầu tư), 12 môn bằng tiếng Anh cho chương trình đào tạo tiến tiến và chất lượng cao bậc Đại học (chuyên ngành Quản trị kinh doanh tiên tiến và Kinh tế nông nghiệp Chất lượng cao); và một số chuyên ngành khác trong Học viện (Quản trị kinh doanh, Kế toán doanh nghiệp, Nông nghiệp, Trồng trọt, Chăn nuôi, Nuôi trồng thủy sản, Cơ khí, Đất và môi trường,...).

            Đảm nhận giảng dạy 6 môn học của 3 chuyên ngành đào tạo bậc Cao học (chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, Quản lý Kinh tế và Phát triển nông thôn) cho Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn và một số chuyên ngành khác trong Học viện. 

            Đảm nhận giảng dạy 2 môn học trong đào tạo Nghiên cứu sinh các chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế phát triển và Quản trị nhân lực.

            HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU

            Bộ môn đã chủ trì hoàn thành trên 30 đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ, hàng chục đề tài liên kết với các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, nhiều đề tài cấp Học viên về lĩnh vực như: Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Chính sách, Quản lý tài nguyên và Phát triển bền vững,... 

            Hiện nay, Bộ môn đang chủ trì thực hiện 01 đề tài cấp Bộ trọng điểm, 1 đề tài cấp Bộ, 2 đề tài cấp tỉnh, 2 đề tài liên kết với các tổ chức quốc tế và 2 đề tài cấp Học viện.

            Các công trình nghiên cứu đã và đang thực hiện:

1. Nghiên cứu đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ, 2019 – 2021 (Đề tài cấp Bộ, Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Thu Phương)

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, 2018 – 2019 (Đề tài hợp tác với tỉnh Đắk Lắk: Chủ trì: PGS.TS. Mai Thanh Cúc)

3. Phát triển du lịch làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội, 2018 (Đề tài cấp Học viện, Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Thu Phươn)

4. Quản lý nhà nước về lao động di cư qua biên giới Việt – Trung trên địa bàn huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, 2018 (Đề tài cấp Học viện, Chủ trì: ThS. Bạch Văn Thủy)

5. Nghiên cứu đề xuất chính sách, giải pháp khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến sâu một số nông sản chủ lực của Việt Nam (lúa gạo, cao su, cá tra), 2015-2017 (Đề tài trọng điểm cấp Bộ. Chủ trì: PGS.TS. Quyền Đình Hà)

6. Nghiên cứu hoàn thiện giải pháp phát triển nông lâm nghiệp tại hai huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, 2015-2017 (Đề tài hợp tác với tỉnh Đắk Lắk. Chủ trì: TS. Quyền Đình Hà).

7. Nghiên cứu giải pháp tăng cường thực hiện nghĩa vụ thuế và nâng cao một số trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, 2014-2016 (Đề tài hợp tác với tỉnh Đắk Lắk. Chủ trì: TS. Mai Lan Phương).

8. Nghiên cứu giải pháp phát triển Sở giao dịch hàng hóa nông sản ở Việt Nam,  2014-2016 (Đề tài hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Hiền).

9. Hộ nông thôn và giảm nghèo: Trường hợp nghiên cứu tại xã Tu Lý và xã Xuân Phong, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam, 2014 (Đề tài quốc tế- Đại học Liege, Vương quốc Bỉ. Chủ trì: TS. Mai Lan Phương).

10. Sự phục hồi với biến đổi khí hậu của cộng đồng dân cư ven biển khu Dữ trữ sinh quyển vùng đồng bằng sông Hồng, Việt Nam, 2013 (Đề tài quốc tế - Đại học quốc gia LosBaños, Philippines. Chủ trì: TS. Quyền Đình Hà).

11. Phát triển bền vững chăn nuôi gia súc ở các tỉnh miền núi phía Bắc, 2012-2014 (Đề tài hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chủ trì: PGS. TS. Quyền Đình Hà).

12. Nghiên cứu nhu cầu và đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Đăk Lăk trong thời kỳ kinh tế hội nhập, 2010-2012 (Đề tài hợp tác với tỉnh Đăk Lăk. Chủ trì: PGS. TS. Quyền Đình Hà).

13. Khả năng tham gia thị trường của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng, 2010 (Đề tài hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chủ trì: PGS. TS. Quyền Đình Hà).

14. Tăng cường vai trò của Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội trong phát triển nông thôn. Nghiên cứu điểm ở tỉnh Hoà Bình, 2009 (Đề tài TRIG. Chủ trì: PGS. TS. Mai Thanh Cúc).

15. Nghiên cứu xây dựng chiến lược phân bổ lao động và dân cư của tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020 và các giải pháp giải quyết việc làm, 2007 (Đề tài hợp tác với tỉnh Đăk Lăk. Chủ trì: PGS.TS. Mai Thanh Cúc).

16. Nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế nông hộ của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, 2006, (Đề tài hợp tác với Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên, Đại học Tokyo, Nhật Bản. Chủ trì: ThS. Nguyễn Trọng Đắc).

7. Nghiên cứu ảnh hưởng của phát triển đô thị đến đời sống kinh tế - xã hội vùng ven đô Hà Nội, 2006, (Chủ trì: NCS. ThS. Nguyễn Minh Đức).

18. Vai trò của phụ nữ trong kinh tế hộ ở vùng Đồng bằng sông Hồng: Nghiên cứu tại Hải Dương, 2005, (Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hiền).

HỢP TÁC TRONG VÀ NGOÀI N­ƯỚC

            Bộ môn đã và đang hợp tác về hoạt động nghiên cứu - triển khai với nhiều cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Giáo dục & Đào tạo, và với một số tỉnh, các Viện, các cơ quan nghiên cứu về chính sách kinh tế, nông nghiệp - phát triển nông thôn trong phạm vi cả nước. 

            Bộ môn có sự hợp tác và liên kết với một số tổ chức NGOs quốc tế và trong nước về một số hoạt động nghiên cứu - chuyển giao, cung cấp dịch vụ tư vấn khác trong lĩnh vực kinh tế và quản lý phát triển nông thôn. 

            Một số tổ chức quốc tế và các trường đại học Bộ môn có liên kết về đào tạo và hợp tác nghiên cứu – chuyển giao như: UNDP, FAO, WB, IFAD, IFPRI, SLU, UCFV, AIDA, Đại học Tokyo (Japan), Đại học Nông nghiệp và Khoa học thú y Obihiro (Japan), Đại học Chiang Mai (Thailand), Đại học Sydney (Australia), Đại học Tổng hợp LosBaños (Philippines), Đại học Wisconsin (USA), Đại học tổng hợp Humboldt-Berlin (Germany), Đại học Liège (Belgium),…

            CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

            Cung cấp các dịch vụ tư vấn về đào tạo/ tập huấn ngắn hạn, chuyên gia quốc gia và dịch vụ tư vấn khác về các lĩnh vực chuyên môn như:

(1)              Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển;

(2)              Thiết kế/viết dự án phát triển;

(3)              Thiết kế/viết dự án đầu tư kinh doanh;

(4)              Quản lý dự án;

(5)              Phương pháp giám sát và đánh giá dự án;

(6)              Viết báo cáo và bài học dự án;

(7)              Tiếp cận phát triển nông thôn;

(8)              Phương pháp khuyến nông;

(9)              Phương pháp đào tạo người lớn;

(10)          Quản lý các chương trình tín dụng- tiết kiệm;

(11)          Kỹ năng truyền thông - thúc đẩy;

(12)          Kỹ năng phát triển cộng đồng;

(13)          Kỹ năng quản lý và làm việc Nhóm;

(14)          Các phương pháp đánh giá nông thôn: RRA, PRA, PLA,...

            ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

            Bộ môn hiện có 03 Phó giáo sư, 06 Tiến sỹ, 02 Nghiên cứu sinh, 06 Thạc sỹ và 02 cử nhân cùng một số giảng viên thỉnh giảng có trình độ cao trong đào tạo sau đại học.

            Giảng viên của Bộ môn hầu hết được đào tạo tại các nước phát triển, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, đáp ứng được các yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho kinh tế và quản lý phát triển tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

   

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ đảm nhiệm

1

Quyền Đình Hà (B)

Tiến sĩ - GVC

Phó trưởng Bộ môn phụ trách

2

Nguyễn Thị Minh Hiền

Phó giáo sư – Tiến sĩ

Trưởng Khoa

3

Mai Thanh Cúc

Phó giáo sư – Tiến sĩ

 

4

Quyền Đình Hà

Phó giáo sư – Tiến sĩ

Giảng viên cao cấp

5

Mai Lan Phương

Tiến sĩ - GVC

Giảng viênchính

6

Nguyễn Minh Đức

 

Tiến sĩ

Giảng viên

PGĐ Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm

7

Nguyễn Thị Thu Phương

Tiến sĩ

Giảng viên

8

Bạch Văn Thủy

Thạc sĩ

Giảng viên

9

Đỗ Thị Nhài

Thạc sĩ

Giảng viên

10

Trần Nguyên Thành

Cử nhân

Giảng viên – CH tại Nhật Bản

11

Trần Mạnh Hải

Thạc sĩ

Giảng viên – NCS tại Phillipines

12

Nguyễn Thị Phương

Thạc sỹ

Giảng viên

13

Đỗ Thị Thanh Huyền

Tiến sỹ

Giảng viên

 

            Liên hệ:

Bộ môn Phát triển nông thôn

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

P. 402, Nhà Hành chính

Email: ptnt.hua@gmail.com

 

 


KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Địa chỉ: Tầng 4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617605 - Fax: 84.024.62617605 / ktptnt@vnua.edu.vn  | Liên hệ | Sitemap