DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Điện thoại:

04.38276346

Tổng đài - máy nội bộ:

62.617.586

Fax:

84.4.38276554

Website:

www.vnua.edu.vn

 

I.     BAN GIÁM ĐỐC

TT

Họ và tên

Chức danh

ĐTCQ

1

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

62617755

2

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trạch

Ủy viên Thường vụ, Phó Giám đốc

62617689

3

PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh

Ủy viên Thường vụ, Phó Giám đốc

62617596

4

PGS.TS. Phạm Văn Cường

Phó Giám đốc,Phó Bí thư Đảng ủy

62617756

 

II.    BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN

TT

Họ và tên

Chức danh

ĐTCQ

1

TS. Nguyễn Quốc Oánh

Chủ tịch Công đoàn

62617607

2

ThS. Nguyễn Thị Cúc

Phó Chủ tịch

 

3

ThS. Võ Văn Nam

Phó Chủ tịch

 

4

TS. Lê Thị Giang

Uỷ viên Thường vụ

 

5

ThS.Trương Thị Thu Hạnh

Uỷ viên Thường vụ

 

 

III.   BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN THANH NIÊN

TT

Họ và tên

Chức danh

ĐTCQ

1

ThS. Đỗ Thị Kim Hương

Bí thư

 

2

ThS.Hồ Thị Thúy Hằng

Phó Bí thư

 

3

ThS. Dương Thành Huân

Phó Bí thư

 

4

Đào Quang Trung

Phó Bí thư

 

5

Thân Thế Anh

Ủy viên Thường vụ

 

 

IV.   KHỐI VĂN PHÒNG

1.     VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

TT

Họ và tên

Chức danh

ĐTCQ

1

Nguyễn Xuân Hạnh

Chuyên viên

62617513

2

Vũ Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

62617515

 

2.    VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

TT

Họ và tên

Chức danh

ĐTCQ

1

Mai Thị Thanh Tuyền

Chuyên viên

62617566

 

3.     VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN

TT

Họ và tên

Chức danh

ĐTCQ

1

Trần Thị Phương Lan

Chuyên viên

62617668

 

4.     VĂN PHÒNG HỘI SINH VIÊN

TT

Họ và tên

Chức danh

ĐTCQ

1

Lê Thị Vân

Chủ tịch Hội SV

62617727

 

V.    PHÒNG BAN

1. VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

Tên đơn vị

Điện thoại

E-Mail

Chánh Văn phòng: PGS. TS Nguyễn Ích Tân

62.617.706

hcth@vnua.edu.vn

Phó Chánh Văn phòng:TS. Nguyễn Công Tiệp

62.617.779

 

Phó Chánh Văn phòng phụ trách bảo vệ: Nguyễn Quốc Trọng

62.617.919

 

Phó Chánh Văn phòng: TS. Nguyễn Việt Long

Văn phòng Học viện

62.617.899

 

Văn thư

62.617.508/ 62.617.768

 

Tổng đài

62.617.586

 

Lễ tân

62.617.769

 

Đội xe

62.617.778/62.617.589

 

Kế hoạch

62.617.692

 

Bảo vệ sảnh Nhà 4 tầng

62.617.569

 

Bảo vệ Nhà 4 tầng

62.617.504

 

Cổng thường trực

62.617.695

 

Bảo vệ khoa Nông học

62.617.679

 

 

2. BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Phó Trưởng ban phụ trách: PGS.TS. Phạm Bảo Dương

62.617.564

 

Phó Trưởng ban:ThS. Nguyễn Thị Cúc

62.617.610

 

Phó Trưởng ban:ThS. Lê Ngọc Tú 62.617.564

Văn phòng , BHXH

62.617.579

 

 

3. BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Trưởng Ban: PGS. TS. Phạm Văn Hùng

62617646

 

Phó Trưởng Ban: ThS. Vũ Khắc Hoà

62617505

 

Phó Trưởng Ban: TS.Trần Quang Trung

62617609

 

Thu học phí - lệ phí

62617541

 

Thủ quỹ

62617608

 

Cấp phát kinh phí

62617609

 

 

4. BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Trưởng Ban: PGS.TS. Bùi Trần Anh Đào

 

04 62617519

Phó trưởng Ban:PGS.TS. Phan Xuân Hảo

 

 

Phó trưởng Ban:Nguyễn Minh Tiến

 

04 62617520

Phó trưởng Ban: Nguyễn Quang Tự 04 62617520

Kế hoạch đào tạo

 

04 62617519

Quản lý học tập

 

04 62617520

Quản lý đào tạo tiến sĩ

 

 

Fax 1

 

04 362617659

 

5. BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐẦU TƯ

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Trưởng Ban:ThS. Nguyễn Ngọc Kính

62. 617.6 11

 

Phó Trưởng Ban: ThS. Võ Văn Nam

62. 617.6 06

 

Tổ kỹ thuật

62. 617.5 31

 

Tổ thiết bị vật tư

62. 617.527

 

Tổ Điện nước

62. 617.5 40

 

 

6. BAN CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Trưởng Ban:ThS. Vũ Ngọc Huyên

62.617.570

 

Phó Trưởng Ban:ThS. Nguyễn Tất Thắng

62.617.503

 

Phó Trưởng Ban:ThS. Dương Chí Dũng

62617528

 

Bộ phận trang âm, khánh tiết, tuyên truyền

62.617.542

 

Bộ phận hộ khẩu + hội trường

62.617.602

 

Bộ phận tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm

62617690

 

Bộ phận tham vấn, tư vấn sinh viên

62617613

 

 

7. BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tên đơn vị

Máy nội bộ

E-mail

Văn phòng

62.617.757

pqlkh@vnua.edu.vn

Trưởng Ban:TS. Lê Huỳnh Thanh Phương

62.617.550/04.38.26.439

Phó Trưởng Ban: TS. Lê Vũ Quân

62.617.532

Phó Trưởng Ban:TS. Trần Thị Lan Hương

 

8. BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

62617543

 

Trưởng Ban:PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

62617533

 

Phó Trưởng Ban:ThS.Lê Thị Bích Liên

62617549

38767590

Tổ Quản lý LHS

62618497

 

 

9. BAN THANH TRA

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Trưởng Ban:PGS.TS. Lương Văn Vượt

62.617.529

 

Phó trưởng Ban: ThS. Nguyễn Thị Tú

62.617.501

 

Phó trưởng Ban: ThS. Nguyễn Công Ước

62.617.514

 

Thanh tra

62.617.501

 

 

62.617.512

 

Fax

62.617.512

 

 

10. TRẠM Y TẾ

STT

Tên đơn vị

Máy nội bộ

E-mail

1

Trưởng trạm: BS Nguyễn Thị Thuý Vinh

62617698

2

Phó Trưởng trạm: BS Vũ Văn Cường

3

Phó Trưởng trạm phụ trách: BS Hoàng Thị Liễu

4

Phòng trực khám

62617681

yte.vnua@vnua.edu.vn

 

VI. CÁC KHOA CHUYÊN MÔN

1.     KHOA CHĂN NUÔI 

Tên đơn vị

Điên thoại bàn

E-mail

Trưởng khoa: PGS.TS Vũ Đình Tôn

04 38760131

vdton@vnua.edu.vn

Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn

04 62937011

bhdoan@vnua.edu.vn

Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Phạm Kim Đăng

04 38760178

pkdang@vnua.edu.vn

Văn phòng Khoa

04 38276653

 

Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa

04 38768269

 

Bộ môn Hóa sinh động vật

04 36762601

 

Bộ môn Sinh lý tập tính động vật

04 38760076

 

Bộ môn Sinh học động vật

04 38768276

 

Bộ môn Dinh dưỡng và thức ăn

04 38768273

 

Bộ môn Di truyền - Giống gia súc

04 38768265

 

Phòng Thí nghiệm trung tâm

04.62940183

 

Tổ Công tác sinh viên

04 38760070

 

Trung tâm Giống lợn chất lượng cao

04 38760448

 

 

 

 

2.     KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tên đơn vị

Điện thoài bàn

E-mail

Văn phòng Khoa

04 62.617.657

vpkcnsh@vnua.edu.vn

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

04 62.617.658

 

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Hữu Đức

04 63.284.139

 

Phó trưởng khoa: TS. Đồng Huy Giới

 

 

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Đức Bách

BM Công nghệ sinh học Thực vật

04 62.617.655

 

BM Công nghệ sinh học Động vật

04 62.617.653

 

BM Công nghệ Vi sinh

04 62.617.632

 

BM Công nghệ sinh học Phân tử và Ứng dụng

04 62.617.656

 

BM Sinh học

04 63.284.139

 

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học Thực vật

 

 

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học Động vật

04 62.617.654

 

Phòng thí nghiệm sinh học Phân tử

 

 

Phòng thí nghiệm công nghệ Vi sinh

04 62.617631

 

 

3.     KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên đơn vị

Điện thoại bàn

E - mail

Văn phòng Khoa

62.617.701

cntt@vnua.edu.vn

Phó trưởng khoa phụ trách : TS. Trần Đình Đông

62.617.548

tddong55@vnua.edu.vn

Phó trưởng khoa: TS. Phạm Quang Dũng

62.617.548

pqdung@vnua.edu.vn

Phó trưởng khoa: TS. Trần Đức Quỳnh

Bộ môn Công nghệ phần mềm

62.617.524

Bộ môn Khoa học máy tính

62.617.523

Bộ môn Toán

62.617.525

Bộ môn Toán tin ứng dụng

62.617.526

 

4.     KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Tên đơn vị

Số máy bàn

E-mail

Văn phòng Khoa

04362.617.718

(vpkcntp@vnua.edu.vn)

Trưởng khoa: TS.Nguyễn Thị Thanh Thủy

04362.617.712

 

Phó trưởng khoa: ThS. Giang Trung Khoa

 

 

Phó trưởng khoa: TS.Nguyễn Hoàng Anh

 

 

Bộ môn Hóa sinh - Công nghệ SHTP

04362.617.708

 

Bộ môn CN chế biến

04362.618.412

 

Bộ môn Công nghệ STH

04362.617.719

 

Bộ môn Thực phẩm - dinh dưỡng

04362.617.709

 

 

5.     KHOA CƠ ĐIỆN

Tên đơn vị

Máy nội bộ

E-mail

Trưởng khoa:TS. Lê Minh Lư

62.617.563

 

Phó trưởng khoa:TS. Nguyễn Thanh Hải

62.617.688

 

Phó trưởng khoa:TS. Ngô Trí Dương

62.617.536

 

Văn phòng Khoa

62.617.699

 

Bộ môn Cơ học kỹ thuật

62.617.562

 

Bộ môn Công nghệ cơ khí

62.617.726

 

Bộ môn Cung cấp - Sử dụng điện

62.617.561

 

Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện

 

 

Bộ môn Động Lực

62.617.535

 

Bộ môn Tự động hóa

62.618.426

 

Bộ môn Máy nông nghiệp

62.617.537

 

Bộ môn Thiết bị bảo quản và Chế biến nông sản

62.617.534

 

 

6.     KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

STT

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

1

Văn phòng

62617511

 

2

Trưởng khoa: ThSNguyễn Văn Tám

62617510

 

3

Phó trưởng khoa:Nguyễn Xuân Bách

62617510

 

 

7.     KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng Khoa

62.617.605

38.276.522

Trưởng khoa:PGS.TS. Trần Đình Thao

 

36.762.681

Phó trưởng khoa:PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Hiền

62.617.603

 

Phó trưởng khoa:GS.TS. Nguyễn Văn Song

62.617.593

38.768.210

Bộ môn Kinh tế

62.617.538

38.769.768

Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

62.617.592

38.760.222

Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

 

38.760.195

Bộ môn Phân tích định lượng

62.617.590

38.769.770

Bộ môn Phát triển nông thôn

62.617.598

38.769.767

Email: ktptnt@vnua.edu.vn

 

 

 

8.     KHOA KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Tên dơn vị

Máy nội bộ

E-mail

Trưởng khoa:PGS.TS. Lê Hữu Ảnh

62.617.669

fabm@vnua.edu.vn

Phó trưởng khoa:PGS.TS. Trần Hữu Cường

62.617.558

 

Phó trưởng khoa:TS. Nguyễn Quốc Chỉnh

62.617.580

 

Văn phòng khoa

04.36.763.040

Chương trình tiến tiến Fax: 04.38.760.249

62.617.554 0438.760.250

Bộ môn Kế toán tài chính

62.617.552

Bộ môn Kế toán quản trị và kiểm toán

 

 

Bộ môn Quản trị Kinh doanh

62.617.582 048.769.766

bmqtkd@gmail.com

Bộ môn Tài chính

62.617.551

bmtaichinh@gmail.com

Bộ môn Marketing

62.617.587

 

 

9.     KHOA NÔNG HỌC

Tên đơn vị

Máy nội bộ

E-mail

Văn phòng Khoa

62.617.573/04 38765584

Agronomy@vnua.edu.vn

Phó khoa phụ trách: PGS.TS. Hà Viết Cường

62.617.571

 

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng

62.617.571

 

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Trần Văn Quang

Bộ môn Di truyền giống

62.617.581/04 38765584

 

Bộ môn Cây công nghiệp

62.617.577/04 38765695

 

Bộ môn côn trùng

62.617.584/04 38768039

 

Bộ môn Bệnh cây

62.617.585/04 38768475

 

Bộ môn PPTN&TKSH

04 22160809

Bộ môn sinh lý thực vật

04 38765782

Bộ môn Thực vật

04 38766486

Bộ môn Canh tác học

62.617.644/04 38760013

 

Bộ môn Rau- Hoa Quả

62.617.645/04 38766230

 

Bộ môn cây lương thực

62.617.574/04 38767360

 

Chương trình tiên tiến

04 36762892

 

10.  KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI

Tên đơn vị

Máy nội bộ

E-mail

Văn phòng

62.617.546

llctxh@vnua.edu.vn

Trưởng khoa: TS. Lê Thị Ngân

62.617.546

Phó trưởng khoa:TS. Nguyễn Thị Diễn

62.617.546

Phó trưởng khoa:ThS. Vũ Văn Tuấn

Bộ môn Đường lối CM của ĐCSVN

Bộ môn tư Tưởng Hồ chí Minh

Bộ môn Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác - Lênin

Bộ môn Pháp luật

Bộ môn Xã Hội học

 

11.  KHOA MÔI TRƯỜNG

Tên đơn vị

Điện thoại bàn

E - mail

Văn phòng Khoa

Fax 046 261 8491

moitruong@vnua.edu.vn

Trưởng khoa:PGS.TS Hoàng Thái Đại

046 261 7693

htdai@vnua.edu.vn

Phó trưởng khoa:TS. Nguyễn Thanh Lâm

046 261 7702

ntlam_cares@vnua.edu.vn

Phó trưởng khoa : TS. Trịnh Quang Huy

046 261 7702

tqhuy@vnua.edu.vn

Phòng Trợ lý Khoa

046 261 7694

 

Tổ quản sinh

046 261 8490

 

BM Hóa

043 876 5663

 

BM Công nghệ Môi trường

043 676 0973

 

BM Vi sinh vật

043 876 0073

 

BM Sinh thái Nông nghiệp

043 876 8046

 

BM Quản lý MT

 

 

 

12.  KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

Tên đơn vị

Máy nội bộ

E-mail

Văn phòng Khoa

438.766.627

khoaspnn@vnua.edu.vn

Trưởng khoa:TS. Trần Nguyễn Hà

62.617.622

 

Phó Trưởng khoa:ThS. Hà Thị Nghĩa

 

 

Phó Trưởng khoa:ThS.Ngô Thị Thanh Tâm

 

 

 

13.  KHOA THÚ Y

Tên đơn vị

Điện thoại bàn

E - mail

Văn phòng Khoa

0436761584

vpkty@vnua.edu.vn

Trưởng khoa:TS. Trịnh Đình Thâu

0462617683

 

Phó trưởng khoa:PGS. TS. Nguyễn Thị Lan

0462617677

 

Phó trưởng khoa:TS. Phạm Hồng Ngân

0462617687

 

Bộ môn Thú y cộng đồng

0462617685

vet.publichealth@vnua.edu.vn

Bộ môn Nội chẩn - Dược

0438768271

 

Bộ môn Vi sinh vật - Truyền nhiễm

 

 

Bộ môn Bệnh lý thú y

0466730470

 

Bộ môn Giải phẫu - Tổ chức

0466578908

anatomy@vnua.edu.vn

Bộ môn Ký sinh trùng

0468768270

vet.parasitology.vnua.edu.vn

Bộ môn Ngoại sản

0438768277

vet.surgery_reprod@vnua.edu.vn

Phòng Thí nghiệm Trung tâm

0466805584

 

 

14. KHOA THỦY SẢN

Tên đơn vị

Điên thoại bàn

E-mail

Phó khoa phụ trách: PGS. TS. Trần Thị Nắng Thu

Phó Trưởng khoa: TS. Kim Văn Vạn

Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Ngọc Tuấn

Văn phòng Khoa

Bộ môn Nuôi trồng thủy sản

Bộ môn Môi trường và Bệnh thủy sản

 

Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn thủy sản

 

 

 

 

15.  KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Tên đơn vị

Điện thoại bàn

E-mail

Văn phòng khoa

438.765.588

qldd@vnua.edu.vn

Trưởng khoa:PGS. TS Đỗ Nguyên Hải

62617621/0438768221

 

Phó Trưởng khoa:PGS. TS. Cao Việt Hà

62.617.636

 

Phó Trưởng khoa:TS. Trần Trọng Phương

62.617.636

 

BM Nông hoá

62617626/043.8765587

 

BM Quản lý Đất đai (QLĐĐ)

62617620/043.8768216

 

BM Quy hoạch Đất đai (QHĐ Đ)

62617642/043.8768215

 

BM Trắc địa bản đồ và TTĐL)

62.617.641

 

BM Tài nguyên nước (TNN)

62617623/043.8768733

 

BM Khoa học Đất (KHĐ)

62617625/043.8769272

 

BM Thông tin đất (LIS)

62617634/0438768217

 

Phòng thí nghiệm JICA

043.8767169

 

 

VII. CÁC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU

1. VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CƠ ĐIỆN

STT

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

1

Văn phòng

04 39932556

04 38760540

2

Giám đốc: TS. Bùi Việt Đức

04 39932556

04 38760540

 

2. VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ

STT

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

1

Văn phòng

 

04.38.760.486

2

Giám đốc: TS. Trần Nguyễn Hà

04.62.617622

04.62.617517

 

3. VIỆN SINH HỌC NÔNG NGHIỆP

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

62.618.409

 

Viện trưởng:PGS.TS. Nguyễn Thị Lý Anh

62.618.407

 

Phó Viện trưởng:PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

62.618.409

 

Chủ tịch Hội đồng Khoa học:GS.TS. Nguyễn Quang Thạch

62618411

 

Phòng Công nghệ Khoai tây

62.618.415

 

Phòng Công nghệ Sinh học thực vật

62618407

 

Phòng Sinh học phân tử

 

 

Fax

62.618.409

 

 

4. VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG

 

Tên đơn vị

Máy nội bộ

E-mail

Văn phòng

04.36761279

ncptcaytrong@vnua.edu.vn

Chủ tịch Hội đồng khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm

 

 

Viện trưởng:PGS. TS Vũ Văn Liết

 

Phó Viện trưởng:TS. Trần Văn Quang

 

 

Phó Viện trưởng:TS. Vũ Hồng Quảng

 

 

 

5. VIỆN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

 

Tên đơn vị

Máy nội bộ

E-mail

Văn phòng Viện Kinh tế và Phát triển

04.62617648

ktpt.ied@gmail.com

Giám đốc:PGS.TS. Trần Đình Thao

 

 

Phó Giám đốc:PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hiền

 

 

 

 

VIII. CÁC TRUNG TÂM, CÔNG TY, NHÀ XUẤT BẢN

1. TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Tên đơn vị

Máy nội bộ

E-mail

Văn phòng

38760301

Phó Giám đốc phụ trách:TS. Nguyễn Xuân Thiết

Phó Giám đốc Trung tâm: TS. Vũ Thị Thúy Hằng

 

2. TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

62.618.404

 

Giám đốc Trung tâm:ThS. Nguyễn Đăng Thiện

62.618.401

 

Phó Giám đốc:ThS. Nguyễn Xuân Cừ

62.618.403

 

 

3. TRUNG TÂM SINH THÁI NÔNG NGHIỆP

Tên đơn vị

Số máy bàn

E-mail

Văn phòng

62.617.597/04.38765607

cares@hn.vnn.vn

Giám đốc:GS.TS. Trần Đức Viên

 

 

Giám đốc điều hành:TS. Phạm Văn Hội

 

 

Web: www.cares.org.vn

 

 

Fax: 38766642

 

 

 

4. TRUNG TÂM TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Giám đốc:PGS.TS. Đỗ Nguyên Hải

 

04.38768221

Phó Giám đốc:TS. Trần Trọng Phương

 

04.62617621

 

5. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH VỀ  PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

62.617.697

04.38767361

Giám đốc:PGS.TS. Vũ Đình Tôn

62.617.697

04.38767361

 

6. TRUNG TÂM DẠY NGHỀ VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CAO

Tên đơn vị

Điện thoại bàn

Số máy bàn

Văn phòng

 

0438767347

Giám đốc:ThS. Nguyễn Hữu Thuần

 

0985142057

Phó Giám đốc:ThS. Trần Huy Sùng

 

0977831789

 

7. TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRƯỜNG HỌC

Tên đơn vị

Số điện thoại

E-mail

Văn phòng:

0436762915

 

Giám đốc:TS. Lê Ngọc Hướng

0168.6751212

 

Phó giám đốc: KS. Nguyễn Văn Lơ

0912853142

 

Phó giám đốc: ThS. Phạm Đức Ngà

0912.326388

 

 

8. TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

 

38276477

Giám đốc :TS. Nguyễn Mai Thơm

 

38760504

Phó Giám đốc:Phan Việt Đông

 

38769828

Bộ môn Dạy - Rèn nghề

 

38276552

Bộ phận Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học công nghệ

 

38767915

Fax: 0438276477 - 38760503

 

 

Email:thucnghiem@vnua.edu.vn

 

 

 

9. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

04.38760248

Giám đốc:ThS. Ngô Thị Thanh Tâm

Phó Giám đốc:ThS. Vũ Thị Hương

Phó Giám đốc:TS. Nguyễn Thanh Hải

 

10. TRUNG TÂM BỆNH CÂY NHIỆT ĐỚI

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

 

04.38766491

Giám đốc:PGS.TS. Hà Viết Cường

 

 

Phó Giám đốc:ThS. Trần Thị Như Hoa

 

 

 

11. TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

 

04.3827.6700

Giám đốc:PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành

 

04.3876.0275

Phó Giám đốc:TS. Phan Quốc Hưng

 

 

 

Phó Giám đốc:PGS. TS Nguyễn Khắc Thời

 

 

 

Fax

 

04.3876.0375

 

12. TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN LƯƠNG ĐỊNH CỦA

Tên đơn vị

Máy nội bộ

E-mail

Văn phòng

04 62618496

infolib@vnua.edu.vn

Phòng Giám đốc:PGS.TS. Hoàng Đức Liên

04 62617715

 

Phòng Phó Giám đốc:ThS. Phạm Thị Thanh Mai

04 62617713

 

Phòng Công nghệ Thông tin

04 3877 6611/04.62617707

 

 

13. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆP SINH THÁI Á NHIỆT ĐỚI

Tên đơn vị

Máy nội bộ

E-mail

Giám đốc:PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh

6.2617.596

 

Phó Giám đốc:TS. Nguyễn Công Tiệp

62.617.779

Phó Giám đốc:ThS. Hoàng Văn Sơn

 

 

 

14. NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP

Tên đơn vị

Máy nội bộ

E-mail

Văn phòng

04.38760325

Giám đốc, Tổng biên tập: TS. Nguyễn Quốc Oánh

 

 

Phó Giám đốc: ThS. Đỗ Lê Anh

 

 

Tạp chí

62.617.714

 

Quản trị mạng

62.617.556

 

 

 

15. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP I

Tên đơn vị

Điện thoại bàn

E - mail

Văn phòng

0436762116

Consultant@vnua.edu.vn

Nhà khách công vụ

04.3676.2259

 

Trung tâm ngoại ngữ - Tin học ASSAC

04.3676.3199/3876.0158

 

Trung tâm Quy hoạch và PTNT

04.3876.0247

 

Trung tâm chuyển giao KHCN và Đào tạo nghề

04.3876.0015

 

 

16. BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

 

 

Trưởng Ban:ThS. Dương Chí Dũng

 

 

Phó Trưởng Ban:Nguyễn Thị Thanh Hoà

 

 

KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Địa chỉ: Tầng 4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617605 - Fax: 84.024.62617605 / ktptnt@vnua.edu.vn  | Liên hệ | Sitemap