Chức vụ: Trưởng khoa 
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hiền 

- Email: ntmhien@vnua.edu.vn

- ĐT:+84912023637

 

 

*/Phụ trách

1. Quản lý chung tất cả các hoạt động của khoa.

2. Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực công tác sau:

-      Tổ chức, cán bộ

-      Tài chính của Khoa

-      Đào tạo sau đại học

-      Quản lý cơ sở vật chất của khoa.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khi được ban Giám đốc học viện phân công

Chức vụ: Phó Trưởng khoa
PGS.TS. Phạm Bảo Dương 

- Email: pbaoduong@gmail.com

- ĐT:+84986261618

 

 

*/Phụ trách

1. Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực công tác sau:     

-        Nghiên cứu khoa học

-        Hợp tác quốc tế

-        Quản lý mạng và trang website, FB chính thống của Khoa

-        Công tác thư viện

2. Thực hiện các nhiệm vụ khi được Trưởng khoa phân công

Chức vụ: Phó Trưởng khoa
PGS.TS. Nguyễn Mậu Dũng 

- Email: maudung@vnua.edu.vn

- ĐT:+84912318187

 

 

*/Phụ trách

1. Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực công tác sau:     

-      Đào tạo đại học

-      Quản lý sinh viên

-      Kiểm định CTĐT

-      Quảng bá tuyển sinh

2. Thực hiện các nhiệm vụ khi được Trưởng khoa phân công.

KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Địa chỉ: Tầng 4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617605 - Fax: 84.024.62617605 / ktptnt@vnua.edu.vn  | Liên hệ | Sitemap