TT

Họ tên

Bộ môn

Ngạch viên chức

Học vị

Học hàm

1

Nguyễn Thị Huyền Châm

Kinh tế

Giảng viên

Thạc sỹ

2

Lương Thị Dân

Kinh tế

Giảng viên

Thạc sỹ

3

Ngô Minh Hải

Kinh tế

Giảng viên

Thạc sỹ

4

Đoàn Bích Hạnh

Kinh tế

Giảng viên

Thạc sỹ

5

Bùi Thị Khánh Hòa

Kinh tế

Giảng viên

Thạc sỹ

6

Đồng Thanh Mai

Kinh tế

Giảng viên

Thạc sỹ

7

Thái Thị Nhung

Kinh tế

Giảng viên

Thạc sỹ

8

Nguyễn Thị Thu Quỳnh

Kinh tế

Giảng viên

Thạc sỹ

9

Phan Xuân Tân

Kinh tế

Giảng viên

Thạc sỹ

10

Nguyễn Tất Thắng

Kinh tế

Giảng viên chính

Tiến sỹ

11

Trần Đức Trí

Kinh tế

Giảng viên

Tiến sỹ

12

Hồ Ngọc Cường

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên

Tiến sỹ

13

Đỗ Thị Diệp

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên

Thạc sỹ

14

Nguyễn Mậu Dũng

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Phó giáo sư

15

Nguyễn Hữu Giáp

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên

Thạc sỹ

16

Hoàng Thị Hằng

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên

Thạc sỹ

17

Nguyễn Mạnh Hiếu

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên

Thạc sỹ

18

Ngô Văn Hoàng

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên

Thạc sỹ

19

Phạm Thanh Lan

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên

Tiến sỹ

20

Lê Phương Nam

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên

Thạc sỹ

21

Nguyễn Thị Hải Ninh

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên

Thạc sỹ

22

Nguyễn Văn Song

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Giáo sư

23

Nguyễn Thị Ngọc Thương

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên

Thạc sỹ

24

Trần Thị Thu Trang

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giảng viên

Tiến sỹ

25

Mai Thanh Cúc

Phát triển nông thôn

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Phó giáo sư

26

Nguyễn Minh Đức

Phát triển nông thôn

Giảng viên

Tiến sỹ

27

Quyền Đình Hà

Phát triển nông thôn

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Phó giáo sư

28

Quyền Đình Hà B

Phát triển nông thôn

Giảng viên chính

Tiến sỹ

29

Trần Mạnh Hải

Phát triển nông thôn

Giảng viên

Thạc sỹ

30

Nguyễn Thị Minh Hiền

Phát triển nông thôn

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Phó giáo sư

31

Đỗ Thị Thanh Huyền

Phát triển nông thôn

Giảng viên

Tiến sỹ

32

Đỗ Thị Nhài

Phát triển nông thôn

Giảng viên

Thạc sỹ

33

Trần Nguyên Thành

Phát triển nông thôn

Giảng viên

Cử nhân

34

Mai Lan Phương

Phát triển nông thôn

Giảng viên chính

Tiến sỹ

35

Nguyễn Thị Phương

Phát triển nông thôn

Giảng viên

Thạc sỹ

36

Nguyễn Thị Thu Phương

Phát triển nông thôn

Giảng viên

Tiến sỹ

37

Bạch Văn Thủy

Phát triển nông thôn

Giảng viên

Thạc sỹ

38

Mai Thanh Hương

Phát triển nông thôn

Nghiên cứu viên

Thạc sỹ

39

Đỗ Kim Chung

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Giáo sư

40

Lưu Văn Duy

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên

Thạc sỹ

41

Phạm Bảo Dương

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Phó giáo sư

42

Nguyễn Viết Đăng

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên

Tiến sỹ

43

Nguyễn Phượng Lê

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Phó giáo sư

44

Lê Thị Thanh Loan

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên

Tiến sỹ

45

Hà Thị Thanh Mai

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên

Thạc sỹ

46

Trần Thị Như Ngọc

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên

Thạc sỹ

47

Đặng Xuân Phi

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên

Thạc sỹ

48

Nguyễn Thanh Phong

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên

Thạc sỹ

49

Phạm Thị ThanhThúy

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên

Thạc sỹ

50

Nguyễn Thị Thiêm

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Giảng viên

Thạc sỹ

51

Nguyễn Linh Trung

Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

Nghiên cứu viên

Cử nhân

52

Trần Hương Giang

Kế hoạch và Đầu tư

Giảng viên

Thạc sỹ

53

Vũ Thị Thu Hương

Kế hoạch và Đầu tư

Giảng viên

Cử nhân

54

Đỗ Trường Lâm

Kế hoạch và Đầu tư

Giảng viên

Tiến sỹ

56

Tô Thế Nguyên

Kế hoạch và Đầu tư

Giảng viên

Tiến sỹ

57

Hồ Ngọc Ninh

Kế hoạch và Đầu tư

Giảng viên chính

Tiến sỹ

58

Nguyễn Tuấn Sơn

Kế hoạch và Đầu tư

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Phó giáo sư

59

Trần Đình Thao

Kế hoạch và Đầu tư

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Phó giáo sư

60

Nguyễn Thị Minh Thu

Kế hoạch và Đầu tư

Giảng viên chính

Thạc sỹ

61

Đặng Nam Phương

Kế hoạch và Đầu tư

Nghiên cứu viên

Cử nhân

62

Nguyễn Anh Tuấn

Kế hoạch và Đầu tư

Nghiên cứu viên

Cử nhân

63

Lê Khắc Bộ

Phân tích định lượng

Giảng viên chính

Thạc sỹ

64

Trần Thế Cường

Phân tích định lượng

Giảng viên

Thạc sỹ

65

Nguyễn Anh Đức

Phân tích định lượng

Giảng viên

Thạc sỹ

66

Dương Nam Hà

Phân tích định lượng

Giảng viên

Thạc sỹ

67

Phạm Văn Hùng

Phân tích định lượng

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Phó giáo sư

68

Giang Hương

Phân tích định lượng

Giảng viên

Thạc sỹ

69

Lê Ngọc Hướng

Phân tích định lượng

Giảng viên chính

Tiến sỹ

70

Nguyễn Thị Thu Huyền

Phân tích định lượng

Giảng viên chính

Tiến sỹ

71

Nguyễn Thị Lý

Phân tích định lượng

Giảng viên

Thạc sỹ

72

Nguyễn Hữu Nhuần

Phân tích định lượng

Giảng viên

Tiến sỹ

73

Nguyễn Thị Dương Nga

Phân tích định lượng

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ

Phó giáo sư

74

Bùi Văn Quang

Phân tích định lượng

Giảng viên

Thạc sỹ

75

Nguyễn Thị Huyền Trang

Phân tích định lượng

Giảng viên

Thạc sỹ

76

Vũ Khắc Xuân

Phân tích định lượng

Giảng viên

Thạc sỹ

77

Lê Thị Long Vỹ

Phân tích định lượng

Giảng viên chính

Tiến sỹ

78

Phạm Kiều My

Phân tích định lượng

Nghiên cứu viên

Cử nhân

79

Phạm Thị Toan

Phân tích định lượng

Nghiên cứu viên

Thạc sỹ

80

Ninh Xuân Trung

Phân tích định lượng

Nghiên cứu viên

Thạc sỹ

81

Trần Văn Long

Phân tích định lượng

Nghiên cứu viên

Thạc sỹ

82

Tống Phương Anh

Văn phòng khoa

Trợ lý tổ chức

Cử nhân

83

Nguyễn Thọ Quang Anh

Văn phòng khoa

Trợ lý Sau đại học,

KHCN & HTQT

Thạc sỹ

84

Đinh Hải Chung

Văn phòng khoa

Trợ lý đào tạo đại học

Cử nhân

85

Đinh Thị Phượng

Văn phòng khoa

Thư viện viên

Cử nhân

86

Nguyễn Doãn Lâm

Văn phòng khoa

Trợ lý vật tư

Kỹ sư

87

Phan Thị Thu Phương

Văn phòng khoa

Chuyên viên

Cử nhân

 

KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Địa chỉ: Tầng 4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617605 - Fax: 84.024.62617605 / ktptnt@vnua.edu.vn  | Liên hệ | Sitemap