*/ Tên Khoa: 

- Tên bằng tiếng Việt: KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Tên viết tắtKT&PTNT

- Tên bằng tiếng Anh: Faculty of Economics and Rural Development

- Tên viết tắt: FERD

*/ Tên trước đây:

Khoa Kinh tế Nông nghiệp (1961-1996)

Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn (1996 - Đến nay)

*/ Trực thuộc: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

*/ Địa chỉ Khoa: Tầng 4, Nhà hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

*/ Số điện thoại liên hệ: 024 626.17.605

*/ E-mail: ktptnt@vnua.edu.vn               Website: www.ktptnt.vnua.edu.vn

*/ Thành lập: Ngày 12 tháng 10 năm 1961

*/ Ngành đào tạo: Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn

* Tầm  nhìn

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn trở thành trường Đại học Kinh tế và Quản lý, là đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo, tư vấn mang tầm cỡ quốc gia và khu vực trong các lĩnh vực về Kinh tế, Quản lý, Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Sứ mạng

1) Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, quản lý kinh tế, kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, bao gồm trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ và đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu của xã hội.

2) Tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về kinh tế, quản lý và phát triển trong nông nghiệp, nông thôn hướng tới phát triển bền vững. 

3) Cung cấp các dịch vụ tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và phát triểntrong nông nghiệp, nông thôn theo yêu cầu của các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, tổ chức quốc tế, các địa phương và các thành phần kinh tế.

* Nhiệm vụ

- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và các trình độ khác;

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Chuyển giao công nghệ và phục vụ xã hội.

 

KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Địa chỉ: Tầng 4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617605 - Fax: 84.024.62617605 / ktptnt@vnua.edu.vn  | Liên hệ | Sitemap