QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

 

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn là một trong những khoa lớn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, được thành lập năm 1961 với 5 cán bộ trong một tổ bộ môn. Năm 1963 sau khi kết hợp với trường HTX Nông nghiệp trung ương, Khoa Kinh tế Nông nghiệp đã chính thức được ra đời với 20 cán bộ, trong đó trình độ cao nhất là đại học với 3 bộ môn truyền thống là Kinh tế nông nghiệp, Tổ chức quản lý xí nghiệp và Thống kê (Thống kê - Kế hoạch - Kế toán). Năm 1996 Khoa đổi tên thành Khoa Kinh tế & PTNT để phù hợp với hướng đào tạo đa ngành và đáp ứng nhu cầu xã hội trong phát triển nguồn nhân lực.

Trong 55 năm qua, Khoa đã đào tạo cho xã hội nhiều thế hệ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực kinh tế, quản lý kinh tế, kinh tế nông nghiệp và PTNT. Khoa đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh và địa phương, nhiều đề tài dự án quốc tế. Nhiều cựu sinh viên của Khoa rất thành đạt đang giữ các cương vị chủ chốt ở các trường đại học, viện nghiên cứu, các địa phương, các bộ ngành, các tổ chức trong nước và quốc tế, đã và đang đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội.

Nhiệm vụ chính của khoa  

 1) Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, quản lý kinh tế, kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, bao gồm trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ và đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu của xã hội; 

 2) Tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về kinh tế và phát triển nông thôn, đảm bảo phát triển bền vững 

 3) Cung cấp các dịch vụ tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và phát triển theo yêu cầu của các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, tổ chức quốc tế, các địa phương và các thành phần kinh tế.

Khoa được tổ chức thành 6 bộ môn: 

1) Kinh tế; 

2) Kinh tế nông nghiệp và chính sách; 

3) Kinh tế tài nguyên và môi trường; 

4) Phân tích định lượng; 

5) Phát triển nông thôn;

6) Kế hoạch và Đầu tư

Nguồn nhân lực: Khoa hiện có 95 giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ phục vụ có trình độ chuyên môn cao. Trong đó, có 2 giáo sư và 14 phó giáo sư, trên 40% có trình độ tiến sỹ. Nhiều giảng viên của Khoa đạt trình độ quốc tế, năng lực ngoại ngữ tốt. Phần lớn được đào tạo bài bản về kinh tế thị trường và khoa học phát triển ở các nước như Philipin, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Bungari, Nga, Bỉ, Đức, Pháp, Úc, Newzeland và Mỹ…  

Khoa có 1 thư viện với hơn 10.000 đầu sách tiếng Việt, Anh, Nga và Đức và được trang bị hệ thống tìm kiếm điện tử phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu, các phòng hội thảo được trang bị các thiết bị hiện đại và trang Web để giới thiệu thông tin.

Đào tạo: Khoa hiện đào tạo ở cả 3 bậc: Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ

-     Đào tạo đại học cho 7 ngành 

1) Kinh tế nông nghiệp 

2) Phát triển nông thôn 

3) Kinh tế

4) Kinh tế đầu tư

5) Kinh tế tài chính

6) Quản lý kinh tế

7) Quản lý và phát triển nguồn nhân lực 

Bên cạnh các ngành thông thường Khoa có 2 chương trình chất lượng cao đó là: Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao và Kinh tế tài chính chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh với chương trình đạt chuẩn quốc tế và khu vực; Một chương trình Phát triển nông thôn theo định hướng nghề nghiệp (PTNT-POHE) gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn quản lý phát triển cộng đồng nông thôn.

-     Đào tạo thạc sỹ cho 3 ngành 

1) Kinh tế nông nghiệp 

2) Quản lý kinh tế

3) Phát triển nông thôn

-     Đào tạo tiến sỹ ở 3 ngành

1) Kinh tế nông nghiệp. 

2) Kinh tế phát triển. 

3) Quản trị nguồn nhân lực.

  Sinh viên, học viên cao học và NCS học tập tại khoa có cơ hội học tập trong môi trường sư phạm, khoa học và năng động, có cơ hội được lĩnh hội các kiến thức chuyên ngành chuyên sâu, môi trường học tập sáng tạo, có điều kiện thực hành, thảo luận làm việc nhóm chuyên nghiệp để hoàn thiện các kỹ năng, năng lực nghề nghiệp, định hướng tương lai. Ngoài ra sinh viên còn có cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học, thực tập nghề nghiệp và rèn nghề, đi thực tế tại địa phương, cơ hội tu nghiệp tại nước ngoài như Israel, Nhật Bản, Hà Lan, Úc.

Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

  Bên cạnh các hoạt động đào tạo khoa thực hiện các hoạt động nghiên cứu và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, làm các dịch vụ tư vấn theo yêu cầu của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các thành phần kinh tế trong các lĩnh vực: Chính sách nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kinh tế và kinh tế sản xuất; Marketing và quản lý chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị; Phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo và cải cách thể chế nông thôn; Kinh tế và Quản lý nguồn tài nguyên tự nhiên và môi trường; Khuyến nông và chuyển giao công nghệ; Dự báo kinh tế và phát triển; Quản lý kinh tế; Xây dựng, quản lý, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư và phát triển

Khoa có hợp tác rộng rãi với các Bộ, ngành như Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Lao Động TBXH, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Uỷ ban dân tộc, các địa phương, tổ chức và cá nhân ở trong  nước để đào tạo, nghiên cứu và phát triển.

  Khoa có hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên cứu, các tổ chức phát triển ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Bỉ, Tây Ban Nha, Đức, Thuỵ Điển, Đan Mạch, Philipine, Thái Lan, Canađa, và Mỹ... Khoa còn hơp tác với các tổ chức quốc tế như Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) và các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO).

KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Địa chỉ: Tầng 4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617605 - Fax: 84.024.62617605 / ktptnt@vnua.edu.vn  | Liên hệ | Sitemap