Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

01/110/21

- 7h45: Họp giao ban (BCN, Trưởng/Phó BM, CTCĐ, BTCB, BTLCĐ, các trợ lý). Tại P.405.

- 9h00: Các BM sinh hoạt chuyên môn.

- 10h00: Họp Chi bộ khoa. Online

- 14h30: Seminar"Tổng quan về Kinh tế học thông tin, những vấn đề lý luận" - người trình bày: ThS.Nguyễn Mạnh Hiếu, nhóm NCMKinh tế và Quản lý tài nguyên môi trường. Online

Thứ 3

02/11/21

- 10h30: Họp về giao khoán kinh phí đào tạo đợt 2, năm 2021 (C.Hiền, Phương VP). Tại HT.C

- 14h00: Họp giao ban và chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và khai giảng năm học mới 2021-2022 (C.Hiền, T.Dũng, T.Nhuần). Tại HT.C

Thứ 4

03/11/21

Thứ 5

04/11/21

- Bộ môn KTTN&MT tổ chức thẩm định đề tài cho CH28.2. Online

- 14h00: Họp với các nhóm nghiên cứu liên quan tới chính sách (BCN, Trưởng nhóm và thành viên tham gia 04 nhóm nghiên cứu). Tại HT.A

Thứ 6

05/11/21

- Bộ môn KTTN&MT tổ chức thẩm định đề tài cho CH28.2. Online

- 8h30: Họp hội đồng tuyển dụng ứng viên dự tuyển hợp đồng giảng dạy Bộ môn Kế hoạch đầu tư, khoa KT&PTNT (C.Hiền, T.Sơn, T.Thao, C.P.Anh). Tại GĐ B.112

Thứ 7

06/11/21

Chủ nhật 07/11/21