Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

03/01/22

Nghỉ Tết Dương lịch 2022

Thứ 3

04/01/22

- 7h30: Họp giao ban (BCN, Trưởng/Phó BM, CTCĐ, BTCB, BTLCĐ, các trợ lý). Online.

- 9h00: Các BM sinh hoạt chuyên môn.

- BM Kinh tế nông nghiệp và Chính sách tổ chức bảo vệ đề cương K29.2 (cả ngày). Trực tuyến

- 15h00: Seminar “Participatory processes and policy interventions in developing countries” – người trình bày Prof. Karl Rich (Đại học Oklahoma, Hoa Kì). Online qua Zoom (ID: 383 686 1961, Pass: 123456)

Thứ 4

05/01/22

- BM Kinh tế nông nghiệp và Chính sách tổ chức bảo vệ đề cương K29.2 (cả ngày). Trực tuyến

Thứ 5

06/01/22

- BM Kế hoạch và Đầu tư tổ chức bảo vệ đề cương K29.2. Trực tuyến

Thứ 6

07/01/22

- Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư tổ chức bảo vệ đề cương K29.2 (cả ngày). Trực tuyến

Thứ 7

08/01/22

- 13h30: BM Phân tích định lượng tổ chức bảo vệ đề cương cho K29.2, trực tuyến qua Ms Teams

Chủ nhật 09/01/22