Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

04/10/21

- 7h45: Họp giao ban (BCN, Trưởng/Phó BM, CTCĐ, BTCB, BTLCĐ, các trợ lý). Online qua MS Teams.

-8h: Kiểm tra Readines test AUN cơ sở vật chất cấp Học viện(C.Hiền). Tại HTC và PH1

- 9h00: Các BM sinh hoạt chuyên môn.

- 10h00: Nhận đề thi, đáp án và mẫu phiếu chấm tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 (Tiểu ban chấm thi). Tại Ban QLĐT

- 10h00: Họp nhóm ra đề thi tuyển dụng viên chức sở NN&PTNT Hà Nội (BCN, các thầy cô trong nhóm). Tại P404

- 13h00: Hội nghị lấy thư tín nhiệm nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Bộ môn Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2021 – 2026 (C.Hiền, toàn thể viên chức BM PTNT, C. Phương Anh). Tại P.405

- 14h00: Hội nghị lấy thư tín nhiệm nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Bộ môn Kinh tế nhiệm kỳ 2021 – 2026 (C.Hiền, toàn thể viên chức BM Kinh tế, C. Phương Anh). Tại P.405.

-15h30: Hội nghị lấy thư tín nhiệm nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách nhiệm kỳ 2021 – 2026 (C.Hiền, toàn thể viên chức BM KTNN&CS, C. Phương Anh). Tại P.405.

Thứ 3

05/10/21

-7h30: Lễ Khai mạc và tổ chức Khóa học 42A: "Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021" bằng hình thức Online (M.Hòa và Phương Thảo)

- 08:00 (5/10) - 17:30 (8/10):Chấm thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 (Tiểu ban chấm thi). Tại HT.B

- 8h30: Bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Nguyễn Gia Kiêm, ngành Kinh tế nông nghiệp (Thành viên HĐ, BCN, BM KH&ĐT). Online qua MS Teams.

- 9h30: Họp chuẩn bị tổ chức bảo vệ cao học (BCN, Tổ VP, thầy cô được huy động). Tại P.405

- 14h: Hội nghị đánh giá Lãnh đạo Học viện (C.Hiền, T.Thao). Tại HT.C

Thứ 4

06/10/21

Thứ 5

07/10/21

- 7h30: Tổ chức cho cao học bảo vệ đợt 1.2021 (Thành viên HĐ)(cả ngày). Tại P.404 và P.405

-8h30: Họp tổng kết sau AUN readiness test. Tại HTA (C.Hiền, T.Dũng, Chung VP, Lâm VP, C.Quỳnh, T.Mạnh Hải).

Thứ 6

08/10/21

- 7h30: Tổ chức cho cao học bảo vệ đợt 1.2021 (Thành viên HĐ)(cả ngày). Tại P.404 và P.405

Thứ 7

09/10/21

- 7h30: Tổ chức cho cao học bảo vệ đợt 1.2021 (Thành viên HĐ)(cả ngày). Tại P.404 và P.405

Chủ nhật 10/10/21

- 7h30: Tổ chức cho cao học bảo vệ đợt 1.2021 (Thành viên HĐ. Tại P.404 và P.405