Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

04/4/22

- 7h45: Họp giao ban (BCN, Trưởng/Phó BM, CTCĐ, BTCB, BTLCĐ, các trợ lý). P.405.

- 9h00: Các BM sinh hoạt chuyên môn.

- 10h00: Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng BM Kinh tế nông nghiệp và Chính sách (BCN, cán bộ và người lao động BM, C.P.Anh). Tại P.405

- 13h30: Seminar “Thực trạng tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo huớng nâng cao giá trị gia tầng trên địa bàn tỉnh Hải Dương” – người trình bày NCS. Trần Văn Quân (Thầy Thao, BCN, BM KHĐT và các Thầy Cô quan tâm). Tại P.405

- 14h30: Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng BM Kinh tế tài nguyên và môi trường (BCN, cán bộ và người lao động BM, C.P.Anh). Tại P.405

- 15h30: Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng BM Phát triển nông thôn (BCN, cán bộ và người lao động BM, C.P.Anh). Tại P.405

Thứ 3

05/4/22

- 8h30: Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng BM Phân tích định lượng (BCN, cán bộ và người lao động BM, C.P.Anh). Tại P.405.

- 9h45: Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng BM Kinh tế (BCN, cán bộ và người lao động BM, C.P.Anh). Tại P.405

- 14h00: Họp quảng bá tuyển sinh (C.Hiền). Online

Thứ 4

06/4/22

- 10h00: Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Đào Phương Hiền, ngành Quản trị nhân lực (C.Hiền, C.Lê và T.Dũng). Tại PH.3

- 14h00: Seminar “Nguyên lý vận động của thị trường chứng khoán và quản trị rủi ro trong đầu tư chứng khoán: Góc nhìn thực chiến” - Diễn giả: Trần Hải Nam, Trưởng phòng Kinh doanh và Tư vấn đầu tư 5, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS. Tại Phòng 405 và kết hợp qua Zoom

Thứ 5

07/4/22

- 14h30: Lịch tư vấn AUN: MC cốt lõi theo AUN và bảng mô tả cải tiến CTĐT - Nông học- Kinh tế. Online

Thứ 6

08/4/22

Thứ 7

09/4/22

Chủ nhật 10/4/22