Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

06/01/20

- 7h45: Họp giao ban (BCN; Trưởng/Phó BM, CTCĐ, BTCB, BTLCĐ, các trợ lý). Tại P.412.

- 8h45: Sinh hoạt chuyên môn. Tại các BM.

- 10h00: Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng (BCH Công đoàn khoa, Tổ trưởng các tổ Công đoàn). Tại P.412

- 14h00: Gặp mặt sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (BCN, Chung VP, P.Anh). Tại P.404.

- 15h00: Họp Tổ Văn phòng (C.Hiền, Tổ VP). Tại P.412

Thứ 3

07/01/20

- 14h00: Giao khoán kinh phí đào tạo đợt 1, năm 2020 (C.Hiền, Phương VP). Tại PH.1

Thứ 4

08/01/20

- 7h30: Tổ chức cho sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (Thành viên các tiểu ban). Tại P.404 và 405.

- 9h30: Giới thiệu cơ hội học tập và học bổng tại ĐH Niagara, Hoa Kỳ (Khoa cử 20 SV tham gia). Tại HT.C

Thứ 5

09/01/20

- 14h00: Họp Ban Đời sống khoa. Tại P.412.

Thứ 6

10/01/20

- 8h30: Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Minh Thu, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp (C.Hiền, T.Sơn, người kiểm tra luận án). Tại PH.3.

- 9h15: Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Thiêm, chuyên ngành Kinh tế phát triển (C.Hiền, C.Lê và người kiểm tra luận án). Tại PH.3

- 14h00: Họp về quản lý sinh viên không đăng ký học phần kỳ 2 năm học 2019-2020 (T.Dũng, Chung VP). Tại PH.1.

Thứ 7

11/01/20

Chủ nhật

12/01/20