Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

09/03/20

- 7h45: Họp giao ban (BCN; Trưởng/Phó BM, CTCĐ, BTCB, BTLCĐ, các trợ lý). Tại P.412.

- 8h30: Họp giao ban về công tác phòng chống dịch(C.Hiền). Tại HT.B

- 9h00: Sinh hoạt chuyên môn. Tại các BM.

- 14h00: Họp về chuẩn đầu ra tiếng Anh cho trình độ đại học (C.Hiền, Chung VP). Tại PH.2

Thứ 3

10/03/20

-14h: Tập huấn giảng dạy trực tuyến với Microsoft Teams. Tại Phòng máy THCNTT06 - Nhà Hành chính (tầng 3, trên Hội trường B)

( Mỗi khoa 2 giảng viên và 1 trợ lý).

Thứ 4

11/03/20

-8h30: Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ NCKH,. (BCN, Q.Anh chủ nhiệm và thư ký các đề tài). Tại HTC

-16h15:Hội nghị Đảng ủy. Tại PH1 (ĐU viên)

Thứ 5

12/03/20

- 7h30: Làm việc và ký kết hợp tác với các địa phương (C.Hiền). Tại Các huyện ngoại thành Hà Nội

Thứ 6

13/03/20

Thứ 7

14/03/20

Chủ nhật

15/03/20