Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

10/02/20

- 9h00: Sinh hoạt chuyên môn. Tại các BM.

13h45: Gặp mặt sinh viên trường SLU (Thụy Điển) (C.Hiền, Q.Anh, C.Mai Phương). Tại P.412

Thứ 3

11/02/20

- 8h30: Họp tiến độ thực hiện tự đánh giá 4 CTĐT (Thú y, Kế toán, KTNN và Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan) theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (BCN). Tại PH.1

- 14h00: Họp Giao ban khoa mở rộng (BCN, Bí thư CB, Chủ tịch CĐ, Trưởng và Phó các BM, Bí thư LCĐ, Bí thư CĐCBGD, Bí thư CBSV, các Trợ lý, Trưởng và Thư ký các nhóm NCM). Tại P.405.

Thứ 4

12/02/20

Thứ 5

13/02/20

- 8h00: Tập huấn về xây dựng bộ hồ sơ học phần và phương pháp đánh giá cho các giảng viên giảng dạy 4 CTĐT: Thú y, Kế toán, Kinh tế nông nhiệp, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan (Chung VP, giảng viên tham gia giảng dạy 4 chương trình). Tại HT.A

Thứ 6

14/02/20

Thứ 7

15/02/20

Chủ nhật

16/02/20