Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

11/10/21

- 7h45: Họp giao ban (BCN, Trưởng/Phó BM, CTCĐ, BTCB, BTLCĐ, các trợ lý). Tại P.405.

- 8h30: Họp chuẩn bị Tiếp và làm việc với Giám đốc ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (C.Hiền). Tại HT.C

- 9h00: Các BM sinh hoạt chuyên môn.

- 10h00: Họp nhóm chuẩn bị đề thi tuyển viên chức Hà Nội (BCN, các thành viên trong nhóm). Tại P.405

- 13h30: Seminar “"Bảo hiểm nông nghiệp và vai trò của chính phủ - Cơ sở lí luận và kinh nghiệm quốc tế" - người trình bày: TS. Phạm Thanh Lan, nhóm NCM Kinh tế và Quản lý tài nguyên môi trường. Online

- 14h30: Seminar: "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công trong nông nghiệp tỉnh Hòa Bình" -người trình bày: TS. Hồ Ngọc Ninh, nhóm NCM Liên kết kinh tế và phát triển thị trường. Online

Thứ 3

12/10/21

- 9h00: Gặp mặt sinh viên nhận đề tài đợt bổ sung học kỳ I 2021-2022 (BCN, TL ĐTĐH). Online.

- 10h00: Các BM gặp sinh viên nhận đề tài đợt bổ sung học kỳ I 2021-2022. Online.

- 14h00: Tiếp và làm việc với Giám đốc ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (C.Hiền). Tại HT.C

Thứ 4

13/10/21

Thứ 5

14/10/21

- 8h30: Họp Hội đồng thi đua Học viện(C.Hiền). Tại HT.C

- 19h00: Tham gia vòng sơ loại cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 (tuần 3) và Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (tuần 4) (UV BCH LCĐ, LCH; BCH Chi đoàn, BCS các lớp; Thành viên các CLB, đội tình nguyện). Online trên MS Teams.

Thứ 6

15/10/21

- 7h00: Tổ chức cho cao học bảo vệ đợt 1.2021 (Thành viên HĐ)(cả ngày). Online.

Thứ 7

16/10/21

- 7h00: Tổ chức cho cao học bảo vệ đợt 1.2021 (Thành viên HĐ)(cả ngày). Online

- 14h00: Tổng duyệt livestream cấp Học viện (BCN). Tại HT.C

Chủ nhật 17/10/21

- 7h00: Tổ chức cho cao học bảo vệ đợt 1.2021 (Thành viên HĐ)(cả ngày). Online

- 8h00: Tổng duyệt livestream Khoa Chăn nuôi (BCN). Tại HT.C