Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

17/01/22

- 7h30: Họp giao ban (BCN, Trưởng/Phó BM, CTCĐ, BTCB, BTLCĐ, các trợ lý). Tại P.405.

- 8h00: Bộ môn KTNN&CS tổ chức báo cáo tiến độ cho NCS. Online

- 9h00: Các BM sinh hoạt chuyên môn.

- 10h00: Họp ban chấp hành Công đoàn Học viện mở rộng (BCH CĐ khoa). Online

-16h30: Họp báo cáo tiến độ xét nghiệm SARS-CoV2. Online (BCN)

Thứ 3

18/01/22

Thứ 4

19/01/22

-14h: Họp xét điều kiện tốt nghiệp cho SV ĐH.Họp Online (T.Dũng, T Chung VP)

Thứ 5

20/01/22

- 7h30: Bộ môn PTĐL tổ chức báo cáo tiến độ cho CH 29.1.

- Bộ môn KTNN&CS tổ chức báo cáo tiến độ cho CH 29.1 (cả ngày).

Thứ 6

21/01/22

- 9h00: Tổng kết cuối năm. Trực tiếp tại 405 và trực tuyến tại các Bộ môn

- 14h00: Tổng kết hoạt động tự đánh giá và kiểm định của các CTĐT: CN, CNSH, CNTP, KHMT. Tại HT.C: BCN khoa, Trưởng nhóm viết báo cáo tự đánh giá; Online: Nhóm SAR.

- 15h30: Họp về KH tự đánh giá, kiểm định Học viện và đảm bảo chất lượng năm 2022 (BCN, T.Nhuần). Online

Thứ 7

22/01/22

- 7h30: Tổ chức bảo vệ luận văn cho học viên cao học (Thành viên HĐ). Trực tuyến và tại P404, 405

Chủ nhật 23/01/22