Tập huấn công tác khai thác thông tin 2 ngày (ngày 25-26 tháng 2/2020). Các thầy cô do các Bộ môn cử (T. Trần Mạnh Hải, Cô Đoàn Bích Hạnh, T.Bùi Văn Quang, T.Nguyễn Thanh Phong, Cô Trần Hương Giang, T.Nguyễn Mạnh Hiếu).

 

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

24/02/20

- 7h45: Họp giao ban (BCN; Trưởng/Phó BM, CTCĐ, BTCB, BTLCĐ, các trợ lý). Tại P.412.

- 9h00: Sinh hoạt chuyên môn. Tại các BM.

- 15h00: Hội đồng tư vấn, đánh giá đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2021 (lĩnh vực kinh tế, chính sách) (Theo giấy mời). Tại PH.6

Thứ 3

25/02/20

- 8h30: Họp về Đề án Nâng cao chất lượng công tác sinh viên (C.Hiền, T.Dũng, C.P.Anh, Chung VP). Tại HT.B

Thứ 4

26/02/20

Thứ 5

27/02/20

- 8h30: Bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Trần Thị Diên, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp (Thành viên HĐ, thầy cô quan tâm tới dự). Tại HTC.

- 8h00: Tập huấn về công tác sinh viên (C.Hiền, T.Dũng, C.P.Anh, Chung VP)(cả ngày). Tại HT.B

14h30: Rà soát hiện trạng cơ sở vật chất các Bộ môn và Khoa (BCN, Lâm VP, Các trưởng hoặc Phó các BM). Tại Khoa

Thứ 6

28/02/20

- 15h30: Dự kiến: Họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, PGS của Học viện (Thành viên HĐ). Tại PH.1

Thứ 7

29/02/20

Chủ nhật

01/03/20