Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

27/12/21

- 7h30: Họp giao ban (BCN, Trưởng/Phó BM, CTCĐ, BTCB, BTLCĐ, các trợ lý). Tại P.405.

- 9h00: Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2022. Tại P.405 và Online qua Zoom

- 13h30: Bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Trần Thu Hà, ngành Kinh tế nông nghiệp (Thành viên HĐ, BM Phát triển nông thôn, thầy cô quan tâm tới dự). Tại HT.C

Thứ 3

28/12/21

- 8h00: Bộ môn Kinh tế TN&MT tổ chức bảo vệ đề cương cho CH29.2 (cả ngày). Online

- 13h30: Seminar “Đánh giá nhanh nhu cầu dựa trên thị trường cho dự án: “Trao quyền cho phụ nữ nghèo yếu thế vượt qua tác động của đại dịch COVID-19 tại tỉnh Hải Dương” do tổ chức Đông Tây Hội Ngộ thực hiện tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương" -người trình bày: TS.Nguyễn Hữu Nhuần, nhóm NCMLiên kết kinh tế và phát triển thị trường. Online.

- 14h30: Seminar “Khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng vào thương hiệu rau an toàn ở Việt Nam: Ứng dụng mô hình SEM" - người trình bày: TS. Ngô Minh Hải, nhóm NCMLiên kết kinh tế và phát triển thị trường. Online

Thứ 4

29/12/21

- 8h00: Bộ môn Kinh tế TN&MT tổ chức bảo vệ đề cương cho CH29.2. Online

Thứ 5

30/12/21

- 9h00: Họp về danh mục CSVC cần cải tiến của các khoa: Nông học, KE&QTKD, KT&PTNT, Thú y (BCN, Lâm VP). Tại PH.2

Thứ 6

31/12/21

- 14h00: Họp xét điều kiện bảo vệ luận văn cao học khoa 28 đợt 2 (C.Hiền, Q.Anh). Tại PH.2

- 14h00: (Dự kiến) Hội thảo lấy ý kiến về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Kinh tế nông nghiệp (Giảng viên trong khoa, đại diện sinh viên chương trình KTNN, đại điện đơn vị tuyển dụng và cựu sinh viên). Online qua zoom.

Thứ 7

01/01/22

Chủ nhật 02/01/22