Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

27/9/21

- 7h45: Gặp mặt Tân sinh viên khóa 66 (BCN, Chủ tịch HĐ khoa, Trưởng/Phó BM, CTCĐ, BTCB, BTLCĐ, các trợ lý). Online qua MS Teams.

- 9h00: Các BM sinh hoạt chuyên môn.

 

- 13h30: Seminar "Giải pháp thúc đẩy các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ rau, quả ở thành phố Hà Nội" - người trình bày: TS. Lê Thị Thanh Loan, nhóm NCM Chính sách nông nghiệp. Online qua MS Teams.

- 14h30: Seminar "Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng tại ngân hàng ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội" -người trình bày: TS. Lê Ngọc Hướng, nhóm NCM Liên kết kinh tế và phát triển thị trường. Online qua MS Teams.

Thứ 3

28/9/21

 

- 14h00: Làm việc với Lãnh đạo các Viện, trung tâm, công ty trực thuộc Học viện (T.Thao). Tại HT.C

Thứ 4

29/9/21

- 8h30: Họp triển khai kế hoạch đào tạo Khóa 66 (BCN). Online

- 7h30 Họp tập thể lãnh đạo Khoa (BCN, chi ủy) tại P.405;

- 8h30 Hội nghị lấy phiếu qui hoạch (kết hợp online và offline tại 405) (TP: Chi ủy, BCN, Ban CHCĐ, Bí thư liên chi đoàn thanh niên, trưởng, phó các BM, giáo sư, PGS, TS, GVC) Họp online qua MS team., bỏ phiếu tại P405

- 15h30: Họp triển khai nội dung công việc của dự án MOTIVE(C.Hiền). Online qua MS Teams

Thứ 5

30/9/21

- 10h00: Lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR covid-19 cho thành viên ban coi thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 (Cán bộ được cử). Sảnh giữa GĐ Nguyễn Đăng

- 13h30: Xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 9 năm 2021 (Các thành viên tiểu ban chuyên môn). Tại GĐ.B

Thứ 6

01/10/21

 

- 14h00: Hội nghị đánh giá Lãnh đạo Học viện (C.Hiền). Tại HT.C

Thứ 7

02/10/21

06:30 (2/10) - 17:30 (3/10): Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021. Tại Giảng đường: E, B, Nguyễn Đăng

 

Chủ nhật 03/10/21