Kết quả NCKH
Phát triển du lịch làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội: Thực trạng và giải pháp
Nằm trong khu vực trung tâm vùng Đồng Bằng Sông Hồng, Hà Nội có 1.350 làng nghề, trong đó rất nhiều làng nghề có lịch sử phát triển hàng trăm, hàng nghìn năm.... Để phát triển bền vững, Hà Nội đã có nhiều chính sách thúc đẩy làng nghề phát triển gắn với du lịch.
Hà Nội: giải pháp nâng cao tính khả thi một số cs nông nghiệp trên địa bàn thành phố
Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu về việc triển khai các chính sách (CS) phát triển nông nghiệp và nông thôn (NN&NT)
5525

KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Địa chỉ: Tầng 4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617605 - Fax: 84.024.62617605 / ktptnt@vnua.edu.vn  | Liên hệ | Sitemap