Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

23/03/20

- 8h00: Họp về KHCN (BCN; Trưởng/Phó BM, Trưởng các nhóm NCM, trợ lý KHCN, trợ lý TC). Tại P.405.

- 9h00: Hội ý chi ủy mở rộng chuẩn bị Đại hội chi bộ (Chi ủy chi bộ, T. Thao, T. Hồ Cường, Cô Loan, T. Hà (B), T. Hải). P. 405.

- 13h30: Các đảng viên có mặt tại HTC để làm công tác chuẩn bị cho Đại hội chi bộ.

14h00: Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2020 - 2023. Tại HT.C

Thứ 3

24/03/20

- 8h30: Hội nghị về nghiên cứu khoa học (CB tham dự đeo khẩu trang, ngồi cách nhau 1 hàng ghế dọc và 2 ghế ngang) (C.Hiền, T.Dũng). Tại HT.A

- 15h00: Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Bộ môn cho NCS Phùng Trần Mỹ Hạnh, chuyên ngành Kinh tế phát triển (C.Hiền, T.Hà B, T.Cúc và T.Hà A). Tại PH.3

Thứ 4

25/03/20

Thứ 5

26/03/20

- 17h30: Họp Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2022 (mở rộng). (C.Diệp). Tại HT.C

Thứ 6

27/03/20

Thứ 7

28/03/20

Chủ nhật

29/03/20