Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

30/3/20

- 8h30: Họp giao ban trực tuyến (BCN; Trưởng/Phó BM, CTCĐ, BTCB, BTLCĐ, các trợ lý).

Thứ 3

31/3/20

- 14h00: Xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 3 năm 2020 (Tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS (theo giấy mời)). Tại PH.2

Thứ 4

01/4/20

Thứ 5

02/4/20

Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 6

03/4/20

Thứ 7

04/4/20

Chủ nhật

05/4/20