Danh sách dự kiến học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khoa Kinh tế & PTNT.

Nếu sinh viên nào có thắc mắc về điểm học bổng liên hệ tại phòng 401. Khoa Kinh tế & PTNT (Tầng 4 nhà Hành chính)

CV: Nguyễn Doãn Lâm. (SĐT: 0989.669.388) Email: ndlam@vnua.edu.vn

Thời hạn kiến nghị đến hết 11h00 ngày 18/9/2017. Sau thời gian trên những trường hợp nào kiến nghị muộn sẽ không được giải quyết.

(File danh sách dự kiến)