Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (link file dưới đây). Sinh viên có thắc mắc đề nghị liên hệ Trợ lý đào tạo Khoa: CV. Đinh Hải Chung - Phòng 414 Nhà Hành chính 4 tầng - ĐT/Zalo: 0913050113; Email: dhchung@vnua.edu.vn. Hạn chót thắc mắc về học bổng là thứ 6 ngày 28/04/2023.

DANH SÁCH HỌC BỔNG