Khoa Kinh tế & PTNT thông báo các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây hoàn thành tiền lao động trước khi ra Trường. Nếu sinh viên nào không hoàn thành thì sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp.

Địa điểm thu tiền: Phòng 413 - Khoa Kinh tế & PTNT.

Yêu cầu sinh viên nộp trước 15h00 giờ ngày 10/2/2020

Danh sách đính kèm