Theo kế hoạch đào tạo của Học viện, Khoa Kinh tế &PTNT sẽ gặp các lớp Kinh tế K61 và ổn định tổ chức lớp tại P404 của khoa (Tầng 4 nhà HC 4 tầng) theo lịch thời gian cụ thể như sau:.

 

Thời gian

Lớp

Giáo viên CN

Từ 8h đến 9h ngày 26/9/2017

K61KH&ĐT

Cô Minh Thu

Từ 9h đến 10h ngày 26/9/2017

K61KTPT

Cô Thanh Thúy

Từ 14h30h đến 15h 30 ngày 26/9/2017

K61KTA

Thầy Trần Cường

Từ 15h30h đến 16h 30 ngày 26/9/2017

K61QLKT

Cô Huyền PTĐL

 

Ban chủ nhiệm khoa yêu cầu tất cả các sinh viên  Kinh tế K61 của Khoa  chấp hành nghiêm túc theo lịch trên.