Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung học kỳ 2 năm học 2023 – 2024. Đề nghị hoàn thành thủ tục sau bảo vệ trong vòng 7 ngày kể từ khi công bố kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp:

File điểm bảo vệ

- Các sinh viên đạt điểm bảo vệ từ 8,5 trở lên: nộp 01 quyển Khóa luận tốt nghiệp bìa cứng để lưu Thư viện Khoa + 01 quyển KLTN bìa mềm để lưu thư viện Học viện (Bản lưu Học viện có Bản cam kết đã chỉnh sửa theo góp ý hội đồng và Giấy xác nhận thực tập của cơ sở thực tập bản chính dấu đỏ đóng ở cuối quyển KLTN) cho trưởng/phó nhóm của tiểu ban bảo vệ.

- Các sinh viên đạt điểm bảo vệ dưới 8,5: nộp 01 quyển KLTN bìa mềm để lưu thư viện của Học viện (Bản lưu Học viện có Bản cam kết đã chỉnh sửa theo góp ý hội đồng và Giấy xác nhận thực tập bản chính dấu đỏ đóng ở cuối quyển KLTN) cho trưởng/phó nhóm của tiểu ban bảo vệ.

- Tất cả sinh viên nộp/gửi 02 file khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa theo góp ý của thầy cô tiểu ban chấm khóa luận tốt nghiệp (01 bản file PDF và 01 bản file Words) cho trưởng/phó nhóm các tiểu ban (Đặt tên file: Mã SV_Họ và tên_TB …).

- Trưởng/phó nhóm các tiểu ban tập hợp file KLTN, quyển KLTN của các bạn, nộp theo tiểu ban về Thư viện Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn: Phòng 107 – Giảng đường Nguyễn Đăng cho CV. Nguyễn Thị Phương Lan – ĐT: 0977.146.582 trong thời gian 7 ngày kể từ ngày thông báo kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Lưu ý:

+ Sinh viên hiện đang nợ học phí cần hoàn thành nghĩa vụ học phí và xin Ban QLĐT danh sách lên điểm KLTN bổ sung, nộp cho Trợ lý đào tạo để cập nhật kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

+ Sinh viên không hoàn thành thủ tục sau bảo vệ sẽ không được nhận bằng TN.