Theo quyết định của Học viện nông nghiệp Việt Nam, Khoa Kinh tế & PTNT thông báo lịch bảo vệ luận văn (đợt 1.2) của các học viên khóa 25 như sau.
Thời gian chung: Ngày 15-17/06/2018. 
Các học viên không có tên trong danh sách theo dõi thông báo sau.

Địa điểm : Khoa Kinh tế & PTNT, Tầng 4, nhà Hành Chính

Danh sách đính kèm