HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 08năm 2017

 

THÔNG BÁO

(V/v tuyển sinh đào tạo theo chương trình Kinh tế Nông nghiệp chất lượng cao

 và chương trình Kinh tế tài chính chất lượng cao năm 2017)

           

            Theo kế hoạch đào tạo của Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, năm 2017, Khoa tiếp tục tuyển sinh hai chuyên ngành đào tạo chất lượng cao: Kinh tế Nông nghiệp chất lượng cao và Kinh tế tài chính chất lượng cao như sau:

Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao và chuyên ngành Kinh tế tài chính chất lượng cao là hai chương trình đào tạo được Khoa xây dựng dựa theo tiêu chuẩn đào tạo của các nước có nền giáo dục hiện đại trên thế giới nhằm một mặt nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa, mặt khác đáp ứng yêu cầu của xã hội. Đây là hai chuyên ngành đào tạo tiên tiến với nội dung đào tạo sát với thực tế, gắn với thực hành nghề nghiệp. Đồng thời, sử dụng 100% tiếng Anh trong giảng dạy. Sinh viên theo học hai chuyên ngành này sẽ được học bổ túc một năm tiếng Anh.

1. Chỉ tiêu

+ Chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp chất lượng cao: 50 chỉ tiêu

+ Chuyên ngành Kinh tế tài chính chất lượng cao: 50 chỉ tiêu

2. Đối tượng và yêu cầu

- Tất cả các sinh viên khóa 62 của Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn và sinh viên khóa 62, các sinh viên đang theo học năm thứ 1 tại các chuyên ngành khác của Học viện NN Việt Nam thỏa mãn các yêu cầu sau:

+ Có nguyện vọng học tập một trong hai chuyên ngành trên

+ Có tổ hợp các môn xét tuyển phù hợp (Bao gồm các khối A, A1, D, D1)

3. Hình thức

            Sinh viên có nguyện vọng theo học hai chuyên ngành trên, làm đơn (theo mẫu)

4. Thời gian và địa điểm nộp đơn đăng ký xét tuyển

+ Thời gian: Trước ngày 30/09/2017

+ Địa điểm: Văn phòng Khoa Kinh tế và PTNT, Phòng 401, tầng 4 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

 

 

4. Liên hệ và tư vấn

Trợ lý đào tạo khoa: Đinh Hải Chung, Phòng 401, Nhà Hành chính, Điện thoại: 0913.050.113

Tư vấn chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp Chất lượng cao: Cô Nguyễn Thị Thiêm, Điện thoại: 0983.021.773.

Tư vấn chuyên ngành Kinh tế Tài chính Chất lượng cao: Cô Nguyễn Thị Thu Quỳnh , Điện thoại: 0934.560.512.

Xin trân trọng cảm ơn!

Mẫu đơn xin học lớp Chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp CLC & Chuyên ngành Kinh tế tài chính chất lượng cao

 

 

 

P. Trưởng Khoa

(Đã ký)

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hiền