Theo kế hoạch đào tạo năm học 2024 – 2025 của Học viện, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo cho sinh viên đăng ký làm khóa luận đợt bổ sung học kỳ 1 năm học 2024 – 2025 (đợt 1. 2) như sau:

Điều kiện nhận đề tài làm khóa luận tốt nghiệp:

- Sinh viên đã tích lũy ít nhất được 70 % số tín chỉ của chương trình đào tạo theo học và có điểm tích lũy từ 2.0 trở lên; hoặc sinh viên đã hoàn thành đủ số tín chỉ tích lũy của Chương trình đào tạo chỉ còn số tín chỉ của khóa luận tốt nghiệp và đạt điểm tích lũy từ 1.95 trở lên tại thời điểm nộp đơn đăng ký khóa luận tốt nghiệp (Điểm tích lũy tính đến hết học kỳ 2 năm học 2023 - 2024).

- Đủ các điều kiện về học phần tiên quyết của học phần khóa luận tốt nghiệp theo chương trình đào tạo chuyên ngành mình đăng ký.

- Đăng ký nguyện vọng online trước 11h00 ngày 15/07/2024 theo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdMBH75oyLdehzM8s4UY-u5MrzIu14yLZ5znKPnIKfZTz9gA/viewform?usp=pp_url

- Nộp Đơn đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp theo mẫu cho Trợ lý đào tạo Khoa (CV. Đinh Hải Chung: Phòng 414 - Nhà Hành chính; ĐT/Zalo: 0913050113) hạn chót trước 11h00 ngày 15/07/2024.

Lưu ý: Sinh viên tuyệt đối không được đăng ký hộ. Khi nộp đơn tại Phòng 414 cần xuất trình Thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân khác.