Học viện đã có Giấy chứng nhận sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi năm học 2021 - 2022. Sinh viên Khoa Kinh tế và phát triển nông thôn đạt danh hiệu sinh viên giỏi, xuất sắc năm học 2021 - 2022 (link file đính kèm) nhận Giấy chứng nhận tại Ban Công tác chính trị & Công tác sinh viên - Phòng 102, nhà Hành chính vào các ngày làm việc (giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6) hàng tuần.

Danh sách sinh viên