Bạn có muốn học một học kỳ tại Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển?

    Cơ hội cho hai sinh viên học một học kỳ (học kỳ xuân năm 2020) tại Đại học Khoa học Nông nghiệp, Alnarp, Thụy Điển. Sinh viên sẽ được tham gia các khóa học tại Khoa học, Kinh tế Kinh doanh và Tâm lý Môi trường. Mọi chi phí được tài trợ bởi dự án hợp tác Linnaeus-Palme (SIDA) và được quản lý bởi Hội đồng Giáo dục Đại học Thụy Điển.

    Tại SLU Alnarp, dự án được điều hành bởi Sara Spendrup, Khoa Khoa học làm việc, Kinh tế Kinh doanh và Tâm lý Môi trường, Alnarp, Thụy Điển.

    Tại VNUA, dự án được điều hành bởi cô  Nguyễn Thị Minh Hiền, trưởng khoa Kinh tế và PTNT.

Yêu cầu đối với sinh viên:

-       Sinh viên năm thứ 2 trở lên và chưa xét tốt nghiệp

-       Có chứng chỉ tiếng Anh A2 (Cambridge) hoặc IELTS ≥ 3.5

-       Ham học hỏi, thích được học tập trong môi trường quốc tế, có sức khỏe tốt và trách nhiệm với công việc.

Cách thức đăng ký và hạn nộp hồ sơ:

-       Yêu cầu viết một trang A4 thể hiện động cơ tham dự chương trình, kèm theo CV

-       Đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Khoa Kinh tế & PTNT hoặc gửi hồ sơ cho cô Mai Lan Phương (mlphuong611@gmail.com)

Thời hạn đăng ký: Trước 16h00 ngày 24/11/2019.

Thông báo chi tiết

Trưởng khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

( đã ký)

Nguyễn Thị Minh Hiền