Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo danh sách sinh viên đủ tiêu chuẩn (Số tín chỉ tích lũy từ 60 TC, điểm trung bình TL từ 2.0) được đăng ký đi thực hành nghề nghiệp học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (file đính kèm).

 

Sinh viên đủ điều kiện theo danh sách có mong muốn đi thực hành nghề nghiệp học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 (12TC – 6 tuần) phải đăng ký online đúng mã học phần thực hành nghề nghiệp của chuyên ngành đang theo học.

 

Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ Trợ lý đào tạo Khoa (CV. Đinh Hải Chung – P.414, Nhà hành chính – ĐT: 0913 050 113 – Email: dhchung@vnua.edu.vn) để được hỗ trợ.

Danh sách đăng ký đi THNN