Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo danh sách sinh viên đủ tiêu chuẩn được giao đề tài làm khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (file đính kèm).

 

Thời gian dự kiến giao đề tài làm khóa luận tốt nghiệp: thứ 5 ngày 12/12/2019.

 

Sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp, có nộp đơn đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp đúng hạn nhưng không có tên trong danh sách đề nghị liên hệ Trợ lý đào tạo Khoa (CV. Đinh Hải Chung – P.414, Nhà hành chính – ĐT: 0913 050 113 – Email: dhchung@vnua.edu.vn) để bổ sung vào danh sách.

Danh sách dự kiến