Theo kế hoạch đào tạo, sinh viên đã đăng ký online học phần thực hành nghề nghiệp học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 (THNN) trong đó có một số sinh viên chưa đủ điều kiện đi thực hành nghề nghiệp nhưng vẫn đăng ký.

            Để hỗ trợ cho sinh viên, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn đã có công văn gửi Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo đề nghị hủy đăng ký học phần THNN cho các sinh viên không đủ điều kiện, danh sách như sau:

STT

Mã SV

Họ tên

Ngày sinh

Tên Lớp

Mã ĐK

1

622490

Nguyễn Viết

Chữ

11/02/99

K62KTNNA

KT03091

2

622414

Nguyễn Văn

Hải

07/11/99

K62KTNNA

KT03091

3

622448

Đỗ Văn

Nam

07/06/99

K62KTNNA

KT03091

4

622450

Hữu Bích

Ngọc

26/08/99

K62KTNNA

KT03091

5

621956

Vũ Nam

Anh

20/02/99

K62KTA

KT03093

6

621984

Nguyễn Thanh

Bình

10/06/99

K62KTA

KT03093

7

622355

Vũ Thành

Đạt

11/10/99

K62KTA

KT03093

8

622055

Nguyễn Tiến

Hưng

13/01/99

K62KTA

KT03093

9

622072

Nguyễn Vũ

Luân

19/08/99

K62KTA

KT03093

10

622180

Tạ Thị Hồng

Nhung

16/06/99

K62KTA

KT03093

11

622149

Nguyễn Thị

Huệ

09/01/99

K62QLKT

KT03095

12

622157

Hoàng Thị Thùy

Linh

22/10/99

K62QLKT

KT03095

13

622418

Nguyễn Trọng

Hiển

01/02/99

K62KTMT

KT03097

14

622435

Nguyễn Văn

Huy

08/11/99

K62KTMT

KT03097

15

621988

Hoàng Thị Thủy

Tiên

07/08/99

K62KTDT

KT03098

           

            Ban Chủ nhiệm Khoa yêu cầu sinh viên không được đăng ký online học phần thực hành nghề nghiệp học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 sau ngày 17/12/2019. Sinh viên đăng ký THNN sau ngày 17/12/2019 sẽ không được đi THNN nhưng vẫn phải đóng học phí theo quy định.