Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 (file điểm đính kèm )

Sinh viên có thắc mắc xin liên hệ: CV. Đinh Hải Chung (0913.050.113) trong thời gian 7 ngày kể từ ngày thông báo kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

          Sinh viên đã bảo vệ và công nhận kết quả đề nghị hoàn thành thủ tục sau bảo vệ:

1. Các sinh viên đạt điểm bảo vệ từ 8,5 trở lên nộp tại Phòng tư liệu Khoa 01 quyển bìa cứng báo cáo  để lưu tư liệu Khoa + 01 quyển bìa mềm để lưu thư viện Học viện.

2. Sinh viên đạt điểm bảo vệ dưới 8,5 nộp tại Phòng tư liệu Khoa 01 quyển bìa mềm để lưu thư viện Học viện.

3. Gửi file khóa luận tốt nghiệp (01 bản PDF và 01 bản Words) về Phòng tư liệu Khoa cho CV. Đinh Thị Phượng (ĐT: 0947.360.013, email: dtphuong@vnua.edu.vn) trong vòng 7 ngày kể từ khi công bố kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Địa chỉ Phòng tư liệu Khoa: Phòng 107 - Giảng đường Nguyễn Đăng

4. Hoàn thành hồ sơ sinh viên điện tử theo đường link http://motive.edu.vn/?lang=vi

Hướng dẫn chi tiết có tại: http://www.youtube.com/watch?v=AKUttEVeb2M

Sinh viên cần hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục sau bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đề nghị liên hệ CV. Đinh Thị Phượng (ĐT: 0947.360.013, email: dtphuong@vnua.edu.vn)

Lưu ý: Trong quyển khóa luận tốt nghiệp nộp lưu thư viên Học viện, sinh viên cần đóng kèm bản cam kết đã chỉnh sửa và hoàn thiện luận văn theo góp ý của Tiểu ban chấm khóa luận tốt nghiệp.

Yêu cầu sinh viên nghiêm túc hoàn thủ tục sau bảo vệ theo thông báo

 

TRƯỞNG KHOA

Đã ký