Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, trong đó có nội dung các cơ sở giáo dục đại học đưa học sinh, sinh viên đi học trực tiếp gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Kế hoạch tiếp đón sinh viên trở về học tập trực tiếp tại Học viện;

Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất khi tiếp đón cũng như hỗ trợ người học trở về Học viện học tập trực tiếp, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn triển khai khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu học trực tiếp/trực tuyến trong thời gian tới của tất cả sinh viên của Khoa. Yêu cầu toàn bộ sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 thực hiện khảo sát theo đường link sau:

https://forms.office.com/r/WxHf6L8ACQ

Thời gian thực hiện khảo sát hạn chót là 11h00 ngày 21/02/2022

Sinh viên có thắc mắc đề nghị liên hệ:

+ Giáo viên chủ nhiệm lớp 

+ TL ĐT:CV. Đinh Hải Chung – ĐT: 0913050113 – email: dhchung@vnua.edu.vn

Đề nghị toàn bộ sinh viên nghiêm túc thực hiện. Sinh viên nào không thực hiện khảo sát phải tự chịu trách nhiệm theo quy định của Khoa, Học viện.

TRƯỞNG KHOA

Đã ký