BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỢT 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023 - 2024

Theo kế hoạch, ngày 11 – 13/06/2024, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn đã thành lập hội đồng và tổ chức chấm khóa luận tốt nghiệp cho 186 sinh viên các ngành: Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế, Quản lý kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế tài chính, Quản lý và phát triển nguồn nhân lực, Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2023 – 2024.

Đợt bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thành công tốt đẹp, theo đúng quy trình, quy định hiện hành. Sinh viên chấp hành tốt nội quy, quy chế; trình bày báo cáo tự tin, mạch lạc; nắm vững kiến thức cơ bản; chuẩn bị và báo cáo nghiêm túc, trả lời câu hỏi tốt; trang phục đẹp, slide đáp ứng yêu cầu; Đa số các đề tài phù hợp ngành đào tạo, chủ đề phong phú, đa dạng; Một số hướng nghiên cứu có tính mới, có tính thời sự; Kết quả bảo vệ phù hợp với công sức học tập, nghiên cứu của các bạn sinh viên.

Một số hình ảnh tại các tiểu ban chấm và bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel