Chúng tôi xin được gửi tới anh/chị lời chào trân trọng nhất và xin chuyển tới anh/chị thông tin tuyển dụng của TNTGVN. Chúng tôi rất mong anh/chị ủng hộ bằng cách giới thiệu thông tin này tới các ứng viên phù hợp và quan tâm tới cơ hội công việc tại TNTGVN.
02 Cán bộ dự án đặc biệt về bảo vệ trẻ em - Ending Violent Against Children (EVAC)
1. Địa điểm công tác: Tuần Giáo, Điện Biên
Han nộp hồ sơ:23 October 2017
Xin vui lòng nộp đơn theo đường link sau:
Tuần Giáo, Điện Biên: : https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/project-management/special-project-officer-ending-violence-against-children/8566
2. Địa điểm công tác: Văn Chấn, Yên Bái
Han nộp hồ sơ:19 October 2017
Văn Chấn, Yên Bái: https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/project-management/wvv-project-officer-evac-project-van-chan-yen-bai/8437
01 Development Facilitator/ Nhân viên phát triển cộng đồng
Địa điểm công tác: Dien Bien Đong AP, Dien Bien Provine
Han nộp hồ sơ:23 October 2017
Xin vui lòng nộp đơn theo đường link sau:
https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/adp-development-facilitator-dien-bien-dong-adp/7879
01 Temporary Project Assistant - Health (11 months contract with possibility of extension )
Địa điểm công tác: Van Yen AP, Yen Bai Province
Han nộp hồ sơ: 23 October 2017
Xin vui lòng nộp đơn theo đường link sau:
https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/temporary-project-assistant-health-van-yen-yen-bai/8565
01 AP Manager - Tram Tau AP/ Quản lý chương trình vùng Trạm Tấu, Yên Bái
Địa điểm công tác: Tram Tau AP, Yen Bai Provine
Han nộp hồ sơ:19 October 2017
Xin vui lòng nộp đơn theo đường link sau:
https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/wvv-adp-manager-tram-tau-province/7945
01 AP Bookkeeper/ Kế toán chương trình vùng Trấn Yên
Địa điểm công tác:  Tran Yen AP, Yen Bai Provine
Han nộp hồ sơ: 19 October 2017
Xin vui lòng nộp đơn theo đường link sau:
  https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/finance/adp-bookkeeper-tran-yen-adp-yen-bai/8324


Các ứng cử viên có cơ hội bình đẳng, không phân biệt tôn giáo, dân tộc và giới tính.
WVIV là một tổ chực nhân đạo Cơ Đốc quốc tế hoạt động thông qua các chương trình phát triển mang tính chất biến cải và cứu trợ khẩn cấp với mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghèo, hoặc người bị thiệt thòi, đặc biệt là trẻ em ở Việt Nam.