Trong khuôn khổ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với Đại học Quảng Tây, Trung Quốc, nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đại học Quảng Tây, Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ tham dự Lễ kỷ niệm và Hội thao các trường đại học, cao đẳng trong đó có giao hữu bóng đá nam sinh viên Trung Quốc - ASEAN.
Học viện dành 12 suất tham dự cho sinh viên đang học tập tại Học viện do Đoàn thanh niên Học viện đề xuất và 07 suất cho tân sinh viên K63 đăng ký tham dự theo form mẫu dưới đây.
Nhanh tay đăng ký và giới thiệu bạn bè tham dự thôi
Thời gian:07-11/12/2018
Địa điểm: Đại học Quảng Tây, Trung Quốc
----------------------------------------------------------------------
Liên hệ: 024.6261.7528