Ngày khoa học và Công nghệ Việt Nam được tổ chức vào ngày 18/5 hằng năm. Đây là ngày trọng đại đối với ngành KH&CN nước nhà, nhằm tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH&CN, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Đồng thời nâng cao nhận thức xã hội về vai trò đặc biệt quan trọng của KH&CN trong cuộc sống và trong sự phát triển của đất nước. Qua đó khuyến khích tinh thần say mê nghiên cứu khoa học và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Từ đó giúp cho việc hình thành đội ngũ nhân lực ngành KH&CN chất lượng cao, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

    Hưởng ứng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/05/2018, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức các hoạt động nhằm tiếp tục biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ, các sinh viên say mê nghiên cứu khoa học.

    Nhân dịp này, Ban Lãnh đạo Học viện ghi nhận và tuyên dương những các tập thể và cá nhân có nhứng đóng góp thiết thực trong công tác KH&CN trong năm 2017 – 2018. Rất vinh dự, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn đã có 6 Thầy, 3 nhóm sinh viên được tuyên dương trong các lĩnh vực như có thành tích viết sách nước ngoài, đấu thầu thành công đề tài các cấp, sinh viên nghiên cứu khoa học, và ý tưởng sáng tạo. Cụ thể:

·         Hạng mục cá nhân có thành tích viết sách nước ngoài

o   PGS.TS. Phạm Văn Hùng

o   PGS.TS. Phạm Bảo Dương

·         Hạng mục cá nhân đấu thầu thành công đề tài các cấp

o   PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn

o   PGS.TS. Mai Thanh Cúc

o   TS. Nguyễn Viết Đăng

o   TS. Hồ Ngọc Ninh

·         Sinh viên nghiên cứu khoa học tiêu biểu

o   Sinh viên Vũ Thị Thanh Thủy, K59QLKTA – Giải nhất cấp học viện;

·         Hội thi ý tưởng sáng tạo

o   Nhóm sinh viên Hoàng Xuân Hiệu (nhóm trưởng); Lớp: K62PTNTP; Đạt giải ba cấp học viện

o   Nhóm sinh viên Nguyễn Hà Giang (nhóm trưởng); lớp K61QLKT; đạt giải khuyến khích cấp học viện;

Một số hình ảnh tại buổi lễ

GS.TS. Phạm Văn Cường phát biểu tại buổi lễ

GS.TS. Phạm Văn Cường trao bằng khen cho sinh viên nghiên cứu khoa học tiêu biểu