Căn cứ công văn số 27/GM-SKHCN ngày 03/07/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang về việc tổ chức Hội đồng nghiệm thu tổng kết nhiệm vụ sở hữu trí tuệ thuộc Kế hoạch 124/KH-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh, ngày 05/07/2024, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang đã tổ chức buổi nghiệm thu tổng kết dự án “Quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận Chè Shan tuyết Hoàng Su Phì cho sản phẩm chè shan tuyết huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang”.

Từ tháng 12/2013, Cục Sở hữu trí tuệ để cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Chè Shan tuyết Hoàng Su Phì”, tuy nhiên việc quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận này còn nhiều khó khăn và bất cập. Cơ quan quản lý cấp huyện chưa tạo được cơ chế giao quyền sử dụng NHCN phù hợp cùng với cơ chế kiểm tra, giám sát chất lượng để đảm bảo quy chế sử dụng NHCN. Bên cạnh đó, người sản xuất và chế biến chè địa phương cũng chưa nhận thức được tầm quan trọng và hiệu quả lâu dài của việc sử dụng NHCN nên còn chần chừ trong việc đăng ký sử dụng. Trên cơ sở các vấn đề đó, nhóm dự án do ThS. Trần Thế Cường, Khoa Kinh tế và PTNT, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đã đề xuất xây dựng dự án và được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang phê duyệt.

leftcenterrightdel
Hình 1. ThS. Trần Thế Cường – chủ nhiệm dự án, báo cáo kết quả dự án 

Trong 18 tháng triển khai, dựa trên thông tin phân tích từ khảo sát đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng NHCN Chè Shan tuyết Hoàng Su Phì cũng như nhu cầu thị trường đối với sản phẩm chè tại địa phương, nhóm dự án đã hỗ trợ tư vấn và xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng NHCN và Quy chế cấp và thu hồi NHCN Chè Shan tuyết Hoàng Su Phì. Đây là bộ công cụ quản lý quan trọng, tạo ra hành lang pháp lý cho UBND huyện trong hoạt động theo dõi quản lý, cấp quyền, thu hồi NHCN.

leftcenterrightdel
Hình 2. Đại hội thành lập Hội Chè huyện Hoàng Su Phì, nhiệm kỳ 2024 - 2029 

Trong hệ thống quản lý đó, nhóm dự án cũng đã hỗ trợ tổ chức Hội Chè huyện Hoàng Su Phì tập hợp 22 đơn vị, cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh chè trên địa bàn. Hội Chè huyện Hoàng Su Phì bên cạnh có vai trò tập hợp các cơ sở tạo sức mạnh thị trường thì Hội cùng tham gia với cơ quan quản lý cấp huyện trong quản lý NHCN thông qua quy chế quản lý sản xuất, tiêu chuẩn sản xuất của Hội.

leftcenterrightdel
Hình 3. Mẫu tem chống giả tích hợp giải pháp xác thực điện tử cho các sản phẩm mang NHCN Chè Shan tuyết Hoàng Su Phì 

Ngoài ra, dự án cũng đã hỗ trợ Hội Chè huyện Hoàng Su Phì thực hiện giải pháp xác thực điện tử iCheck, sử dụng kết hợp tem nhãn, mã SMS, mã Serial và mã QR code để thực hiện quản lý chất lượng và quản lý sử dụng nhãn hiệu trong các thành viên của Hội. Cùng với đó, các sản phẩm chè mang NHCN Chè Shan tuyết Hoàng Su Phì cũng đã được truyền thông quảng bá thông qua pano quảng bá trên địa bàn cũng như phóng sự truyền hình phát sóng trên các nền tảng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Giang.

Sau khi nghe báo cáo của ThS. Trần Thế Cường, chủ nhiệm dự án, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã góp ý, nhận xét trong đó đánh giá cao các kết quả, sản phẩm của dự án, đảm bảo yêu cầu khoa học của dự án. Nhóm dự án cũng nghiêm túc tiếp thu các góp ý và chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng.

Nhóm NCM Liên kết kinh tế và Phát triển thị trường