Chiều ngày 17 tháng 06 năm 2024, trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ KHCN giữa Bộ NN&PTNT và Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tại phòng Hội thảo của Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhóm nghiên cứu mạnh Quản lý Phát triển nông thôn đã tổ chức seminar báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2022 – 2024 với đề tài: “Đánh giá thực trạng và đề xuát giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp tuần hoàn ở Việt Nam” do PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hiền, Khoa Kinh tế và PTNT chủ nhiệm.

Tham dự Seminar có: PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Hiền – Chủ trì Nhiệm vụ, Chủ tọa, TS. Quyền Đình Hà – Trưởng Bộ môn Phát triển thông thôn, TS. Nguyễn Minh Đức - Trưởng Bộ môn Kinh tế, cùng các giảng viên, nghiên cứu viên của nhóm NCM và của Khoa.

leftcenterrightdel
Thành viên Nhóm NCM Quản lý Phát triển nông thôn cùng các thầy, cô tham dự seminar 

Sau khi chủ tọa tuyên bố lý do và nhiệm vụ buổi Seminar, thay mặt nhóm nghiên cứu,  TS. Mai Lan Phương giới thiệu khái quát về nhiệm vụ cũng như báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ: Với mục tiêu nhằm Đánh giá thực trạng từ đó đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp tuần hoàn ở Việt Nam, nghiên cứu hệ thống hóa các lý luận như khái niệm, đặc trưng cũng như những mô hình nông nghiệp tuần hoàn ở các cấp độ hộ, doanh nghiệp, cấp độ cộng đồng và vùng, đồng thời nghiên cứu tổng kết những kinh nghiệm và đúc rút bài học phát triển nông nghiệp tuần hoàn cho Việt Nam. Đặc biệt, nghiên cứu khái quát và phân tích các chính sách, thực trạng nông nghiệp tuần hoàn, nghiên cứu sâu một số mô hình điểm về nông nghiệp tuần hoàn ở một số địa phương trên phạm vi cả nước; phân tích các rào cản từ đó đề xuất các kiến nghị về chính sách và các giải pháp phát triển nông nghiệp tuần hoàn ở nước ta. Bên cạnh đó, trên cơ sở kết quả của đề tài, nghiên cứu xây dựng sổ tay hướng dẫn phát triển nông nghiệp tuần hoàn ở Việt Nam.

 

leftcenterrightdel
PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Hiền, chủ nhiệm đề tài trình bày các kết quả sơ bộ của đề tài 

Cũng trong buổi Seminar, nhóm nghiên cứu đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và những lưu ý từ các nhà khoa học trong nhóm NCM. Theo đó, các nhà khoa học đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu đã công phu triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ và có báo cáo tổng kết đồ sộ, chất lượng đảm bảo yêu cầu. Tuy vậy, nhóm nghiên cứu cần lưu ý phân tích rõ hơn các mô hình nông nghiệp tuần hoàn ở các cấp khác nhau, nêu bật được mức độ ứng dụng nông nghiệp tuần hoàn ở các địa phương. Ngoài ra, qua nghiên cứu, cần trả lời được khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế để chỉ ra các khoảng trống chính sách... Từ đó, đề xuất những giải pháp hợp lý, có căn cứ và hiệu quả hơn.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Seminar
leftcenterrightdel
 
 

 

Kết luận buổi seminar, PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Hiền, trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của các nhà khoa học trong nhóm NCM Quản lý PTNT. Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ KHCN, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp thu và tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung để nâng cao chất lượng báo cáo, đồng thời đề xuất những chính sách và giải pháp phù hợp giúp phát triển nông nghiệp tuần hoàn ở Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả và bền vững của nền nông nghiệp nước nhà,

Nhóm nghiên cứu mạnh QLPTNT