Chiều ngày 25 tháng 5 năm 2020, Khoa Kinh tế & PTNT đã tổ chức buổi seminar với tên gọi “Kinh nghiệm phong trào Mỗi làng một sản phẩm của Nhật Bản cho Mỗi xã một sản phẩm ở Việt Nam” do PGS. TS. Quyền Đình Hà thuộc nhóm nghiên cứu Quản lý phát triển nông thôn trình bày.

    Tham dự buổi trình bày, có PGS.TS Nguyễn Mậu Dũng – Phó trưởng khoa Kinh tế & PTNT làm chủ tọa cùng các lãnh đạo, giảng viên của Khoa Kinh tế & PTNT.

    Trong bài trình bày của mình, PGS. TS. Quyền Đình Hà cho biết, phong trào Mỗi làng một sản phẩm tại Nhật Bản (OCOP) ra đời vào cuối thập kỷ 70 của thế kỷ trước với những mục tiêu như góp phần phát triển kinh tế nông thôn, khôi phục hình ảnh và giá trị truyền thống khu vực nông thôn. Ba nguyên tắc của OVOP là Hành động địa phương, suy nghĩ toàn cầu; Tự tin, sáng tạo; Phát triển nguồn nhân lực.

    Nội dung của phong trào này là mỗi làng lựa chọn sản phẩm độc đáo mang đặc trưng của địa phương để sản xuất, kết hợp yếu tố địa lý, lịch sử, truyền thống để đưa hình ảnh của làng đến với khách hàng, khách du lịch. Trong 20 năm (1979 – 1999), OVOP đã tạo ra 329 sản phẩm với tổng doanh thu 1,1 tỷ USD và đến nay, con số này đã lên tới trên 800 sản phẩm. Một số sản phẩm có thương hiệu từ phong trào này là chanh Kobosu, quýt Kitsuki, hay du lịch sinh thái ở Yufuin.

    Thành công của OVOP đã làm phong trào lan tỏa ra nhiều quốc gia đang phát triển như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Malawai, và Việt Nam.

    Một số bài học kinh nghiệm mà phong trào OVOP để lại cho Việt Nam có thể kể đến như xác định và thực hiện đúng ba nguyên tắc của phong trào; người dân đóng vai trò chủ đạo, tự nguyện tham gia; và phân phối hài hòa lợi ích: Nông dân – HTX – doanh nghiệp. Bắt đầu từ năm 2010 tại Việt Nam do Bộ NN&PTNT phát động, phong trào đã lan rộng đến Quảng Ninh vào năm 2013. Đến năm 2019, Quảng Ninh có 351 sản phẩm và 140 đơn vị xã, phương, tổ chức kinh tế tham gia và căn bản ý thức của người dân trong sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thương mại, và giúp xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Một số mục tiêu cụ thể của OCOP là xây dựng hệ thống điều hành đồng bộ, tiêu chuẩn hóa ít nhất 2400 sản phẩm hiện có, kiện toàn 100% HTX và doanh nghiệp tham gia OCOP.

    Các thành viên tham dự buổi seminar đã cùng chia sẻ sôi nổi những quan điểm xoay quanh vấn đề thực hiện OCOP tại Việt Nam nhằm giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng của liên kết tập thể để cùng phát triển các làng nghề sản xuất. Đồng thời, Việt Nam cần học tập Nhật Bản ở việc lựa chọn những mặt hàng đặc sắc và có chất lượng cao của địa phương để tham gia chương trình.